Ny styrelse för MAIS

På årsmötet den 10 april valdes ny styrelse för MAIS. Lisa Sand fick förnyat förtroende och sitter kvar som ordförande ytterligare ett år. Styrelsen består av ordföranden samt 9 ledamöter och 9 suppleanter. Alla är representanter från de 10 förbund som är medlemmar i MAIS.

Check 2017!

18 – 19 november kommer årets upplaga av CHECK! att gå av stapeln. Denna gång håller vi till på Karlsgatan 2 i Västerås. Program och mer information finns under sidan CHECK! i menyn.

Lisa Sand – ny ordförande i MAIS

På årsmötet 2016 valdes Lisa Sand till ny ordförande i MAIS. Som tidigare nationell koordinator på Statens Musikverk har Lisa i högsta grad varit delaktig i arbetet med det statliga uppdraget SAMSPEL, som nu är i full gång i MAIS regi. Hon har tidigare arbetat som producent/projektledare på Kultur i Väst och är numera biträdande …

Nytt projekt för musikarrangörer: Ny(A)modigheter!

Nu drar MAIS igång projektet Ny(A)modigheter, ett projekt finansierat av PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Projektet ska ge stöd till arrangörer att genomföra modiga konsertidéer – konserter som sticker ut från det ni vanligtvis bokar.

Nu är Samspels koordinatorer utsedda

Nu startar planeringsfasen i Musikarrangörer i Samverkans (MAIS) projektsatsning Samspel, vilket genomförs med stöd från från Statens Musikverk. I dagarna anlitades två koordinatorer, som båda kommer att arbeta halvtid med uppdraget. Eva Omagbemi är en erfaren projektledare inom kultursektorn, bl a för teaterfestivalerna Bibu.se och Konkret samt filmfestivalen IFEMA. Hon har även lett arbetet med …

Nytt uppdrag för samverkan i musiklivet

Musikverket har gett MAIS, Musikarrangörer i samverkan, ett uppdrag för att utveckla samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige. Musikverket har tecknat ett uppdragsavtal med MAIS, Musikarrangörer i samverkan som syftar till att skapa bättre samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige. Uppdraget kallas Samspel och det ersätter det tidigare uppdraget Nationella turnéstrukturer. …

Nu öppnar vi anmälan till Check! 2016

På måndag den 3 oktober öppnar vi anmälan till Check! 2016. Check! riktar sig till dig som har arrangerat ett tag, börjat att arrangera eller har planer på att ordna konserter. Vi har målet att både stärka redan etablerade arrangörer och att hjälpa nya initiativ över tröskeln in i det offentliga stödsystem som finns för …

MoKS ny medlem i MAIS!

Vi välkomnar vår nyaste medlem MoKS! Musik och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation har funnits sedan 1990 och samlar idag ett 100-tal arrangörer över hela landet. MoKS stödjer sina medlemmar med råd, bidrag, utbildningar och träffar. MoKS medlemmar är i huvudsak arrangörer av Rock och pop, men samlar även arrangörer av andra musikformer.

Nytt samarbete för mer levande musik till fler

Musikverket ger i uppdrag åt Musikcentrum Riks, Musikarrangörer i Samverkan och 21 organisationer inom Regional Musik i Sverige att stärka de nationella turnéstrukturerna i landet. Målet är mer levande musik till en större publik i hela landet.