Hårt slag mot Sveriges ideella musikarrangörer!

Musikarrangörer i Samverkans medlemsförbund räknar med förluster på minst 28 miljoner kronor till följd av inställda konserter och evenemang. Detta endast fram till juni 2020. Förlusterna är ett resultat av uteblivna biljettintäkter i kombination med fasta och/eller redan avtalade kostnader. Uppskattningsvis 1700 konserter och evenemang måste ställas in under första halvåret. MAIS medlemsförbund samlar musikarrangörer …

Modiga konserter – en handbok med publiken i fokus

  Handboken “Modiga Konserter” är äntligen ute. Den lanserades under Folk & kultur i Eskilstuna den 6 februari 2019. Handboken är framtagen av MAIS i nära samarbete med Add Gender och är tänkt som en inspiration och hjälp i arbetet med att utveckla sin verksamhet och att nå fler och nya publikgrupper. Erfarenheterna i boken …

Ett musikliv för alla på Folk och Kultur

Nätverket Ett musikliv för alla! som samlar 22 nationella musikorganisationer – däribland MAIS – har sedan en längre tid uttryckt behovet av en parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem. Sedan Sveriges nuvarande kulturpolitik grundlades, har förutsättningarna för svenskt musikliv förändrats. Detta kräver politiska uppdateringar. Globaliseringens och digitaliseringens genomslag har visserligen möjliggjort en breddad arbetsmarknad, men …

Nytt medlemsförbund!

Vid styrelsemötet den 24 november valdes Folk You enhälligt in som ny medlem i MAIS. Vi är mycket glada och stolta över detta! Folk You är en ideell ungdomsorganisation för alla som verkar inom folk- och världsmusik och dans i Sverige, med influenser från alla världens länder. De representerar en röst som vi saknat i …

Välkomna till CHECK! 2018

Nu kan du anmäla dig till CHECK! 2018 som går av stapeln 10-11 november på Karlsgatan 2 i Västerås. I år kommer Paul Gudgin, som föreläser om festivaler och arrangemang i hela världen, spela en central roll. Han håller i hela sex föreläsningar och workshops. I övrigt är det CHECK! som vanligt. Precis som 2017 …

Musikpolitiskt upprop inför valet 2018

Partsinlagor från olika delar av musiklivet finns det många av men hur ser egentligen hela bilden ut? Hur ser villkoren ut beroende på vilket musikfält du verkar inom? Nätverket “Ett musikliv för alla”, som hittills samlar 22 nationella musikorganisationer, däribland alla MAIS medlemsförbund, har länge önskat se en oberoende, parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem. …

Ny styrelse för MAIS

På årsmötet den 10 april valdes ny styrelse för MAIS. Lisa Sand fick förnyat förtroende och sitter kvar som ordförande ytterligare ett år. Styrelsen består av ordföranden samt 9 ledamöter och 9 suppleanter. Alla är representanter från de 10 förbund som är medlemmar i MAIS.

Check 2017!

18 – 19 november kommer årets upplaga av CHECK! att gå av stapeln. Denna gång håller vi till på Karlsgatan 2 i Västerås. Program och mer information finns under sidan CHECK! i menyn.

Lisa Sand – ny ordförande i MAIS

På årsmötet 2016 valdes Lisa Sand till ny ordförande i MAIS. Som tidigare nationell koordinator på Statens Musikverk har Lisa i högsta grad varit delaktig i arbetet med det statliga uppdraget SAMSPEL, som nu är i full gång i MAIS regi. Hon har tidigare arbetat som producent/projektledare på Kultur i Väst och är numera biträdande …