Ny styrelse vald i MAIS

Vid MAIS årsmöte valdes ny styrelse för MAIS. Ny ordförande för MAIS blev Johan Redin från Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik
Styrelsen består av ordföranden samt ledamöter och suppleanter. Alla är representanter från de förbund som är medlemmar i MAIS.