MAIS remissyttrande – Kultursamhället, utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun

MAIS har lämnat in yttrande till betänkandet, Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun eller ”Kultursamverkansutredningen” Vi har fokuserat yttrandet kring Musikarrangörerna står utanför medelstilldelningen och därför i praktiken också utanför kultursamverkansmodellen. Utredningen fokuserar på ökad samverkan mellan stat, region och kommun men bjuder inte in det fria kulturlivet. Betänkandet lyfter fram att …

Debattinlägg kring Riksrevisionens förslag att lägga ner Allmänna arvsfonden

Arvsfonden behövs för kulturlivet! Riksrevisionen har granskat Allmänna Arvsfonden och har nyligen lämnat sin rapport till regeringen. Rapporten uppmärksammar olika brister och lämnar förslag till förbättringar, men Riksrevisionen lägger också i sammanhanget ett förslag till regeringen att lägga ner hela Arvsfonden. Flera organisationer lyfte nyligen i en debattartikel i Svenska Dagbladet att förslaget från Riksrevisionen …

Till minne av Anders Jansson

Anders Jansson hade en lång framgångsrik karriär bakom sig med chefsposter på Rikskonserter, Regionmusiken, Radioorkestern, Stockholms Philharmoniska orkester m m. Hade även studerat dirigering och engagerade sig i det ideella musiklivet, främst i Kammarmusikförbundet under många år. Anders tog initiativ till bildandet av MAIS då han tycket det var viktigt att det ideella musiklivet skulle …

MAIS på Folk och Kultur

MAIS presenterar en programpunkt på Folk och Kultur 2024 med rubriken ”Musikarrangörens funktion och roll i kulturens ekosystem”.  Medverkar i panelen gör ledamöter från riksdagens kulturutskott och politiker på regional nivå samt MAIS. Diskussionen kommer handla om hur det fria kulturlivets potential tas tillvara. De medverkande är: Amanda Lind (Mp) – ordförande i kultutskottet, Kristina …

Konferens med På turné och Kontaktnätet i Sundsvall

Det nationella turnéprojektet På Turné avslutas med en kunskapsturné för att lyfta möjligheter, förutsättningar och behov för det område som i kulturpolitiken ofta kallas populärmusik, men som i praktiken är ett väldigt brett fält av musikaliska uttryck. Årets sista händelse är en konferens i Sundsvall med fokus på populärmusikens möjligheter och utmaningar. Konferensen till dig …

Hemsidan byggs om!

MAIS hemsida byggs om! Vi fyller på sidan kontinuerligt med historik. Välkomna till den nya sidan!

Regional Arrangörsträff i Östersund

Välkomna till Regional arrangörsträff och denna gång rör vi oss lite uppåt i landet, närmare bestämt till Östersund! Läs mer här.