Ett musikliv för alla på Folk och Kultur

Nätverket Ett musikliv för alla! som samlar 22 nationella musikorganisationer – däribland MAIS – har sedan en längre tid uttryckt behovet av en parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.

Sedan Sveriges nuvarande kulturpolitik grundlades, har förutsättningarna för svenskt musikliv förändrats. Detta kräver politiska uppdateringar. Globaliseringens och digitaliseringens genomslag har visserligen möjliggjort en breddad arbetsmarknad, men samtidigt skapat likriktning som dels begränsar människors möjligheter att ta del av ett brett musikaliskt utbud, både i lurar och ”live”, dels skapar ekonomiska flöden som alltmer blivit koncentrerade till ett fåtal bolag och individer. Hur kan kulturpolitiken säkerställa att en musikalisk mångfald och en fri och obunden konst presenteras för landets invånare?

Under torsdagen följdes vårens samtal upp när alla partiers representanter från kulturutskottet tog avstamp i uppropets fem punkter för ett konstruktivt samtal som leddes av MAIS ordförande Lisa Sand.

MAIS deltog i seminarium om “Agenda för svensk musikpolitik” på Folk och Kultur i Eskilstuna. Ni kan del av samtalet med kulturutskottets politiker här.