Styrelse


Mais styrelse består av representanter från de olika medlemsförbunden.

MAIS förbundstyrelse 2023-2024

Ordförande:
Erik Palm ordf@mais.se

Vice ordförande:
Thuva Härdelin, Riksförbundet för Folkmusik och Dans

Ledamöter:
Niklas Carlsson, Kontaktnätet
Magnus Eriksson, Sveriges Orkesterförbund
Peter Eriksson, Sweden Festivals
Louise Nordgren, Svensk Jazz
Hadrian Prett, Sveriges Spelmäns Riksförbund
Ina Molin, FolkYou
Johan Redin, Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik
Kajsa Wejryd, Kammarmusikförbundet
Anna Wirsén, Visan i Sverige

Suppleanter:
Maria Blom, Riksförbundet Visan i Sverige
Peter Bothén, Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Karin Starre, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik
Isa Holmgren, FolkYou
Sofia Nygren, Sveriges Orkesterförbund
Urban Rosengren, Sweden Festivals
Gunno Sandahl, Svensk Jazz
Lennart Åkermark, Kammarmusikförbundet
Fredrik Åslund, Kontaktnätet
Jimmy Thorsell, Sveriges Spelmäns Riksförbund

Revisorer:
Hans Lehto (ordinarie)
Vakant, (revisorssuppleant)

Valberedning:
Jesper Westermark, Kontaktnätet (sammankallande)
Niclas Abrahamsson, Riksförbundet Visan i Sverige
Vakant plats