Hårt slag mot Sveriges ideella musikarrangörer!

Musikarrangörer i Samverkans medlemsförbund räknar med förluster på minst 28 miljoner kronor till följd av inställda konserter och evenemang. Detta endast fram till juni 2020. Förlusterna är ett resultat av uteblivna biljettintäkter i kombination med fasta och/eller redan avtalade kostnader. Uppskattningsvis 1700 konserter och evenemang måste ställas in under första halvåret.

MAIS medlemsförbund samlar musikarrangörer som driver en mängd olika verksamheter. Allt från arrangörsföreningar och festivaler till arrangerande musiker och orkestrar – delvis eller helt beroende av intäkterna från sin verksamhet. Dessa drabbas nu obarmhärtigt hårt i den situation vi befinner oss i.

Vi vädjar till politiken. Glöm inte bort de ideella, hårt arbetande, besjälade arrangörerna som trots att de måste ställa in arrangemang ändå behöver betala ersättning till artister de bokat. Arrangörer som nu helt förlorar intäkter och riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet. Detta kan ge långsiktiga effekter. Låt inte Sverige tystna!

Läs hela pressmeddelandet, ladda ner här.