Vi välkomnar SSR till MAIS

Vid årsmötet den 12 april valdes Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) enhälligt in som ny medlem i MAIS. Vi är mycket glada och stolta över detta! SSR är en riksorganisation som grundades redan 1947 och samlar ca 6000 medlemmar med en blandning av ideella och professionella utövare som är organiserade i 23 landskapsförbund över hela landet. Riksförbundet organiserar också flera spelmansstämmor, turnéer, kurser och liknande.

MAIS ser mycket fram emot vad detta kan göra för det fria musiklivets gemensamma arbete. För att läsa mer om SSR besök gärna deras hemsida www.spelmansforbund.se/