Ny styrelse i MAIS

MAIS årsmöte 12 april valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2021. Tidigare ordförande Johan Redin, från Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik, fick förtroendet att fortsätta att leda arbetet under ytterligare ett år.

Stämman beslutade också om inval av ytterligare en riksorganisation, Sveriges Spelmäns Riksförbund, vilket innebär att MAIS samlar totalt 11 riksförbund inom det fria musiklivet. Styrelsen består av ordföranden samt ledamöter och suppleanter. Alla är representanter från de förbund som är medlemmar i MAIS.

Se vilka som sitter i styrelsen här. [sedan denna nyhet har ny styrelse valts /red]