MAIS satsar regionalt och anställer verksamhetsledare

MAIS har under 2021 antagit målsättningen att utveckla det regionala kontaktnätet och stöttandet av arrangörer i regionerna. MAIS-förbunden Svensk Jazz, RFoD, Kammarmusikförbundet och RANK har sedan 2019 drivit Regionala arrangörsträffar i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet. Under 2021 beslutades att alla MAIS-förbunds arrangörer och även arrangörer som i dagsläget inte är anslutna till något av riksförbunden inbegrips och erbjuds att delta. Därför koordineras nu den övergripande planeringen och genomförandet till MAIS. Planen är att hålla ca. fyra träffar per år med geografisk spridning från nord till syd.

Under 2022 kommer MAIS också att genomföra en undersökning riktad till samtliga medlemsförbunds arrangörer, där vi vill ta reda på hur arrangören upplever samarbetet med respektive region och vilka behov som finns. Syftet är att skapa ytterligare regional kunskap och möta arrangörernas behov mer specifikt. MAIS vill skapa möjlighet till möten och kunskapsöverföring mellan unga och gamla arrangörer och mellan olika typer av arrangörer. MAIS samarbetar också med Regional Musik i Sverige (RMS) inklusive regionala musikinstitutioner i projektet På turné (före detta Samspel) genom att ingå i projektets styrgrupp och med representanter i programråden.

För att genomföra detta har MAIS anställt en verksamhetsledare på 50% året ut. Det är Erik Palm som närmast kommer från Norrlandsoperan där han har jobbat som producent, projektledare eller avdelningschef. Han har också jobbat med festivaler som Umeå Jazzfestival och MADE och har i flera år varit engagerad i Sweden Festivals där han för närvarande arbetar som verksamhetsledare på 50%. Vi ser att hans erfarenheter inom den regionala musikverksamheten, erfarenheten av arrangemang och kontakt med arrangörer är en bra grund för vårt regionala utvecklingsarbete.

Som en grund för denna satsning har Kulturrådet beviljat MAIS ”projektbidrag till särskilda behov i kulturlivet med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19”.

2022-01-28
Johan Redin
Ordförande