MAIS – Musikarrangörer i Samverkan är ett samarbetsorgan för riksförbund inom musikområdet. MAIS samlar ideellt organiserade och fria musikarrangörer över hela landet.  Tillsammans representerar medlemsförbunden c: a 1 500 musikarrangörer som tillsammans anordnar tusentals konserter årligen.