Medlemsförbunden

Nedan finner ni kort information om alla medlemsförbunden i MAIS. Ni når respektive förbund via kontaktuppgifterna nedan. Information om hur ni når MAIS finns här.

———————————————————————————-

Folk You – ungdomsorganisation för folkkultur från hela världen
Folk You är en ideell ungdomsorganisation som verkar för att unga ska ta makten över sin kulturella arena. Med folklig musik, dans och hantverk stöttar och ger Folk You röst och möjligheter för  ungas organisering inom folkkultur från hela världen.

Tel: 076-024 25 90 (Ina Molin, verksamhetsledare)
info@folkyou.se
folkyou.se
———————————————————————————-

Kammarmusikförbundet

Kammarmusikförbundet är ett rikstäckande förbund och forum för alla arrangörer av konserter med kammarmusik. Förbundets uppgift är att bilda opinion, underlätta och stimulera arrangörernas arbete och därmed bidra till en bra arbetsmarknad för musiker och tonsättare.

Granåsgatan 2
42244 Hisings Backa
Tel: 070-465 99 36
kansli@kammarmusikforbundet.se
www.kammarmusikforbundet.se
———————————————————————————

Kontaktnätet

Kontaktnätet – Riksorganisation för ideella kulturföreningar, har sedan bildandet 1974 en lång historia av arrangerande verksamhet. Förbundet företräder en stor genrebredd med en mångfald av uttryck och har många unga medlemmar. Kontaktnätet synliggör, stöttar och utvecklar arrangörer och utövare inom det demokratiskt uppbyggda kulturlivet.

Västra Norrlandsgatan 13
903 27 Umeå
Tel: 070-326 36 95
kansli@kontaktnatet.se
kontaktnatet.se
———————————————————————————-

RANK – Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik

RANK är en rikstäckande organisation som samlar merparten av arrangörer och aktörer inom den nutida konstmusiken och ljudkonsten i Sverige. RANKs medlemmar arrangerar konserter året runt inom en stor bredd av konstmusikaliska uttryck. Bland förbundets medlemmar ryms också Sveriges största festivaler för experimentell och nutida konstmusik och föreningar som ingår i tvärestetiska samarbeten med andra konstarter.

Slottsgatan 19
722 11 Västerås
Tel: 070-562 19 10
info@rankmusik.se
rankmusik.se
———————————————————————————-


Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Riksförbundet för Folkmusik och Dans är en inkluderande och inspirerande organisation som fångar upp aktuella behov och bidrar till samhällsutvecklingen. RFoD präglas av öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet för sina medlemmar och sin omvärld. Förbundet stärker förutsättningarna för det ekosystem som alla aktörer inom folkmusiken och dansen utgör och verkar för ökade möjligheter till professionalisering. Förbundet verkar för att deras genrer berör och är närvarande i människors liv. RFoD samlar en stor bredd av arrangörer i hela landet och främjar utveckling och samverkan inom arrangörsleden.

Nybrokajen 13
111 48 Stockholm
Tel: 070-924 84 66
info@rfod.se
rfod.se
———————————————————————————


Riksförbundet Visan i Sverige
Riksförbundet Visan i Sverige (ViS) arbetar för att synliggöra visan i alla dess former och och stärka dess position i Sveriges kulturliv. Medlemmar är ideella föreningar engagerade i visa eller singer/songwriting. Man kan även teckna personligt medlemskap.

Stormfågelstigen 3, c/o Gunnarsson
451 79 Grundsund
Tel: 070-534 91 35
info@visanisverige.se
visanisverige.se
———————————————————————————

Svensk Jazz
Svensk Jazz är ett riksförbund som arbetar för att stärka medlemmarna och förutsättningarna för jazzen i Sverige. Organisationen vill vara en enande röst för Sveriges jazzliv och verka för att en större mångfald av musik når befintliga och nya lyssnare. Förbundet samlar allt från föreningar och företag till enskilda musikermedlemmar och privata stödmedlemmar.

Alströmergatan 23
112 47 Stockholm
Tel: 08-407 17 40
info@svenskjazz.se
svenskjazz.se
———————————————————————————

Sveriges Orkesterförbund

Sveriges Orkesterförbund företräder, bevarar och utvecklar alla musikers möjlighet att spela i olika orkesterformer i Sverige. Detta gör förbundet med påverkan, utbildningar, nätverksbyggande, krav för sina orkestrars möjligheter att utvecklas samt möjligheter att konsertera. Förbundet är en självständig riksorganisation som är partipolitiskt och ideologisk neutral.

Ågatan 12 B
172 62 Sundbyberg
Tel: 08-470 24 42
info@orkester.nu
orkester.nu
———————————————————————————

Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR)

SSR är en Rikstäckande organisation med 23 st medlemsorganisationer i form av landskapsförbund. Bildades 1947 och är Sveriges största folkmusikorgansiation. Ger ut tidningen Spelmannen, arrangerar projekt och arbetar aktivt för att utveckla genren på olika sätt. Bland annat genom påverkansarbete, genom kontakter inom forskning och utbildning kring både skandinavisk och europeisk folkmusik samt olika former av samverkan mellan folklig dans och musik i Sverige. SSR:s medlemmar arrangerar lokala spelmansstämmor och träffar med stort besöksantal.

Tel: 0708-202229
info@spelmansforbund.se
spelmansforbund.se
———————————————————————————

Sweden Festivals
Sweden Festivals är en ideell förening och medlemsorganisation för festivalarrangörer inom alla konstformer. Förbundet arbetar för festivalformens utveckling och dess självklara plats i svenskt kulturliv. Sweden Festivals samlar och marknadsför festivalkunskap, främjar idéutbyte mellan festivalarrangörer och är en europeisk aktör som genom European Festivals Association har direktkontakt med 2000 festivaler i 40 länder.

Dalagatan  34
113 24 Stockholm
Tel: +46 70 247 00 22
info@swedenfestivals.com
swedenfestivals.com