MAIS på Folk och Kultur

MAIS presenterar en programpunkt på Folk och Kultur 2024 med rubriken ”Musikarrangörens funktion och roll i kulturens ekosystem”.  Medverkar i panelen gör ledamöter från riksdagens kulturutskott och politiker på regional nivå samt MAIS. Diskussionen kommer handla om hur det fria kulturlivets potential tas tillvara. De medverkande är: Amanda Lind (Mp) – ordförande i kultutskottet, Kristina …