Regional Arrangörsträff i Jönköping 23-24 november – spara datumet

Hej, höstens Regionala Arrangörsträff kommer att ta plats på Kulturhuset Spira i Jönköping. Vi samarbetar med RSS (Regional Samverkan Syd) där RMS-institutionerna Smålands Musik & Teater, Musik i Syd, Musik i Blekinge, Länsmusiken Kalmar län och Musik Hallandia ingår. Vi ser fram emot intressanta föreläsningar, samtal, exempel på arrangörsnätverk och att få utbyta erfarenheter. Dessutom …

MAIS remissyttrande – Kultursamhället, utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun

MAIS har lämnat in yttrande till betänkandet, Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun eller ”Kultursamverkansutredningen” Vi har fokuserat yttrandet kring Musikarrangörerna står utanför medelstilldelningen och därför i praktiken också utanför kultursamverkansmodellen. Utredningen fokuserar på ökad samverkan mellan stat, region och kommun men bjuder inte in det fria kulturlivet. Betänkandet lyfter fram att …

Debattinlägg kring Riksrevisionens förslag att lägga ner Allmänna arvsfonden

Arvsfonden behövs för kulturlivet! Riksrevisionen har granskat Allmänna Arvsfonden och har nyligen lämnat sin rapport till regeringen. Rapporten uppmärksammar olika brister och lämnar förslag till förbättringar, men Riksrevisionen lägger också i sammanhanget ett förslag till regeringen att lägga ner hela Arvsfonden. Flera organisationer lyfte nyligen i en debattartikel i Svenska Dagbladet att förslaget från Riksrevisionen …

MAIS på Folk och Kultur

MAIS presenterar en programpunkt på Folk och Kultur 2024 med rubriken ”Musikarrangörens funktion och roll i kulturens ekosystem”.  Medverkar i panelen gör ledamöter från riksdagens kulturutskott och politiker på regional nivå samt MAIS. Diskussionen kommer handla om hur det fria kulturlivets potential tas tillvara. De medverkande är: Amanda Lind (Mp) – ordförande i kultutskottet, Kristina …