MAIS och Ax lämnar skrivelse till Kulturutskottet

MAIS-Musikarrangörer i samverkan och Ax-Kulturorganisationer i samverkan har lämnat skrivelse till Kulturutskottet och Kulturdepartementet. I skrivelsen framhäver vi att läget för många av riksförbunden inom kulturområdet är minst sagt svårt, framför allt till följd av nedskärningar och bristande stödstrukturer som skapar stora hinder för att dessa nationella grundpelare i landets kulturliv ska ha förutsättningar att göra behövda insatser i dessa mycket utmanande tider.
 
Det krävs akuta förstärkningsåtgärder för att stärka och även rädda flera av de nationella infrastrukturerna inom det fria och ideellt organiserade kulturlivet. Dessa insatser behöver ske redan 2024 och därefter behövs en tydlig strategi för kommande år. Läs hela skrivelsen här och ta gärna del av fler aktuella skrivelser och rapporter på denna sida.