Till minne av Anders Jansson

Anders Jansson hade en lång framgångsrik karriär bakom sig med chefsposter på Rikskonserter, Regionmusiken, Radioorkestern, Stockholms Philharmoniska orkester m m. Hade även studerat dirigering och engagerade sig i det ideella musiklivet, främst i Kammarmusikförbundet under många år. Anders tog initiativ till bildandet av MAIS då han tycket det var viktigt att det ideella musiklivet skulle få en röst, ta mera plats och vara en samtalspart med både myndigheter som politik. Genom sin starka position i det svenska musiklivet hjälpte Anders till att vi i MAIS fick tillträde till kulturministrar, chefer och generaldirektörer, var inte lika självklart innan. Jag hade turen att få vara med i starten av MAIS, samarbete med den alltid ödmjuke men tydlige Anders Jansson, som gav oss en tydlig röst i det svenska musik landsskapet. Hans insats för sammanhållning av det ideella och professionella skall inte underskattas.