MAIS på Folk och Kultur

Bild: All my friends are stars

MAIS presenterar en programpunkt på Folk och Kultur 2024 med rubriken ”Musikarrangörens funktion och roll i kulturens ekosystem”. 

Medverkar i panelen gör ledamöter från riksdagens kulturutskott och politiker på regional nivå samt MAIS. Diskussionen kommer handla om hur det fria kulturlivets potential tas tillvara. De medverkande är: Amanda Lind (Mp) – ordförande i kultutskottet, Kristina Axén Olin (M) – kulturpolitisk talesperson, Lawen Redar (S) – kulturpolitisk talesperson, Hanna Schölander (L) – ordförande i Region Hallands kulturnämnd och Nina Björby (S) – ordförande i RMS (Regional Musik Sverige).

Läs mer om MAIS seminarium under Folk och Kultur här.

Flera av MAIS olika medlemsförbund anordnar egna programpunkter under Folk och kultur:

Onsdag 7.2 16.00-17.00 Kontaktnätet – Interregional samverkan – för vem?

Torsdag 8.2 09.00-10.00 Kontaktnätet – Vad är roten till Kulturföraktet?

Fredag 9.2 09.00-10.00 Kontaktnätet – Gömma nyckel – om utlåsningseffekten i svensk kulturpolitik.

Fredag 9.2 10.00-11.00 RFoD – Dansaren och musiken

Fredag 9.2 14.00-15.00 Sweden Festivals – Festivalens röst i Svensk kulturpolitik och en länk till internationella samarbeten

MAIS tipsar även om följande programpunkter där olika medlemsförbund från MAIS deltar:

Torsdag 8.2 10.15-11.00 Ax – Kulturorganisationer i Samverkan – Alla, Alltid, Överallt! – Breddat deltagande i svensk kulturpolitik (bla RFoD deltar i panelen)

Fredag 9.2 10.00-11.00 SUB, Riksförbundet För Subkultur – Varför får du inte träffa de nya riksförbunden? (Sweden Festivals och Kontaktnätet deltar i panelen)

(fler kan tillkomma)