Låt ingen släcka era eldar! Check 2012-2014

Check! var ett treårigt projekt med fokus på musikarrangörer mellan 18 – 30 år. 2014 avslutade vi de tre åren och nu påbörjar vi tre år till utan åldersgräns. Vår journalist Jennifer Last följde Check! till Sundsvall, Sandviken och Göteborg. Vill du komma ihåg eller få en bild av vad Check? Här kan du läsa …

Förstudie: Nationella turnéstrukturer för ideella musikarrangörer

Förstudien har genomförts av MAIS – Musikarrangörer i Samverkan med stöd av Musikverket/Musikplattformen – för att i första hand stödja och utveckla konsertverksamheten som ryms inom våra sju musikriksförbund. Målet med förstudien har varit att undersöka de ideella musikarrangörernas behov av nationella strukturer, samla befintliga erfarenheter och ta fram förslag för det fortsatta arbetet. Läs …