Förstudie: Nationella turnéstrukturer för ideella musikarrangörer

Förstudien har genomförts av MAIS – Musikarrangörer i Samverkan med stöd av Musikverket/Musikplattformen – för att i första hand stödja och utveckla konsertverksamheten som ryms inom våra sju musikriksförbund. Målet med förstudien har varit att undersöka de ideella musikarrangörernas behov av nationella strukturer, samla befintliga erfarenheter och ta fram förslag för det fortsatta arbetet.

Läs eller ladda ner Förstudie Nationella turnéstrukturer [inaktuell länk /red]