Utlysning av Showcase i Sundsvall

Har ditt band en särskild förmåga att nå unga lyssnare?

Den 19 november genomför Svensk Jazz ett showcase i samband med en regional arrangörsträff i Sundsvall. Syftet är att presentera musikaliska akter som kan nå unga i framförallt åldrarna 13–18 år. Träffen vänder sig till musikarrangörer i alla genrer och från hela landet.

Många arrangörer vill locka en yngre och bredare publik och för att lyckas behövs hjälp av er som står på scen. Kanske når ni den yngre målgruppen genom möten mellan olika genrer?

För att ansöka vill vi att ni är professionellt verksamma musiker. En referensgrupp bestående av både unga och vuxna kommer att lyssna igenom allt och utse tre akter som får delta i showcase. Ni får gärna ha dokumenterad erfarenhet av samarbeten med barn och unga eller konserter för en yngre publik.

De akter som utses att delta får gage enligt Musikerförbundets minimitariff samt resa och boende vid behov. Ni behöver kunna vara på plats i Sundsvall lördag den 19 november kl 10.00–16.00.

Ansök senast den 9 oktober.  [ansökan stängd /red]