Musikpolitiskt upprop inför valet 2018

Partsinlagor från olika delar av musiklivet finns det många av men hur ser egentligen hela bilden ut? Hur ser villkoren ut beroende på vilket musikfält du verkar inom?

Nätverket “Ett musikliv för alla”, som hittills samlar 22 nationella musikorganisationer, däribland alla MAIS medlemsförbund, har länge önskat se en oberoende, parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.

Läs hela uppropet på ettmusiklivföralla.se som listar fem grundläggande anledningar till varför det statliga anslagen till svenskt musikliv behöver en oberoende genomlysning.