Medlemsförbunden

Folk You – ungdomsorganisation för folkkultur från hela världen
Folk You är en ideell ungdomsorganisation som verkar för att unga ska ta makten över sin kulturella arena. Med folklig musik, dans och hantverk stöttar vi och ger röst och möjligheter åt ungas organisering inom folkkultur från hela världen.

Tel: 076-033 31 22
hanna.andersson@folkyou.se

 

Kammarmusikförbundet
Kammarmusikförbundet är ett rikstäckande förbund och forum för alla arrangörer av konserter med kammarmusik. Vår uppgift är att bilda opinion, underlätta och stimulera arrangörernas arbete och därmed bidra till en bra arbetsmarknad för musiker och tonsättare.

c/o Possibilitas
Karl Johansgatan 29
414 59 GÖTEBORGS
Tel:  070-465 99 36
kansli@kammarmusikforbundet.se

 

Kontaktnätet
Kontaktnätet – Riksorganisation för ideella kulturföreningar, har sedan bildandet 1974 en lång historia av arrangerande verksamhet. Förbundet företräder en stor genrebredd med en mångfald av uttryck och har många unga medlemmar. Kontaktnätet synliggör, stöttar och utvecklar arrangörer och utövare inom det demokratiskt uppbyggda kulturlivet.

Grå Villan
Södra Ersmarksgatan 3
903 36 Umeå
Tel: 070-326 36 95
kansli@kontaktnatet.se

 

RANK – Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik
RANK är en rikstäckande organisation som samlar merparten av arrangörer och aktörer inom den nutida konstmusiken och ljudkonsten i Sverige. Våra medlemmar arrangerar konserter året runt inom en stor bredd av konstmusikaliska uttryck. Bland förbundets medlemmar ryms också Sveriges största festivaler för experimentell och nutida konstmusik och föreningar som ingår i tvärestetiska samarbeten med andra konstarter.

Slottsgatan 19
722 11 Västerås
Tel: 070-562 19 10
info@rankmusik.se

 

Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Riksförbundet för Folkmusik och Dans – RFoD – verkar aktivt för att stärka folk- och världsmusikgenrens ställning och för att skapa bättre förutsättningar för genrens utövare. Vi vill förbättra villkoren och att speltillfällen ska bli fler. RFoD driver även mångfalds- och jämställdhetsprojekt samt delar ut statligt arrangörsstöd.

Nybrokajen 13
111 48 Stockholm
Tel: 070-924 84 66
info@rfod.se

 

Riksförbundet Visan i Sverige
Riksförbundet Visan i Sverige (ViS) arbetar för att synliggöra visan i alla dess former och och stärka dess position i Sveriges kulturliv. Medlemmar är ideella föreningar engagerade i visa eller singer/songwriting. Man kan även teckna personligt medlemskap.

Stormfågelstigen 3, c/o Gunnarsson
451 79 Grundsund
Tel: 070-534 91 35
info@visanisverige.se 

 

Svensk Jazz
Svensk Jazz är ett riksförbund som arbetar för att stärka medlemmarna och förutsättningarna för jazzen i Sverige. Organisationen vill vara en enande röst för Sveriges jazzliv och verka för att en större mångfald av musik når befintliga och nya lyssnare. Förbundet samlar allt från föreningar och företag till enskilda musikermedlemmar och privata stödmedlemmar.

Alströmergatan 23
112 47 Stockholm
Tel: 08-407 17 40
info@svenskjazz.se


Svensk Live – unga arrangörsnätverket
Svensk Live – unga arrangörsnätverket arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken. Vi är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation och samlar unga arrangörer av livemusik inom s.k. popmusik. I vårt unga arrangörsnätverk organiserar, utvecklar och förädlar vi framtidens arrangörer.

Norra Vallgatan 20
211 25 Malmö
Tel: 070-566 16 32
info@svensklive.se

 

Sveriges Orkesterförbund
Sveriges Orkesterförbund företräder, bevarar och utvecklar alla musikers möjlighet att spela i olika orkesterformer i Sverige. Detta gör vi med påverkan, utbildningar, nätverksbyggande, krav för våra orkestrars möjligheter att utvecklas samt möjligheter att konsertera. Förbundet är en självständig riksorganisation som är partipolitiskt och ideologisk neutral.

Ågatan 12 B
172 62 Sundbyberg
Tel: 08-470 24 42
info@orkester.nu

 

Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR)
SSR är en Rikstäckande organisation med 23 st medlemsorganisationer i form av landskapsförbund. Bildades 1947 och är Sveriges största folkmusikorgansiation. Ger ut tidningen Spelmannen, arrangerar projekt och arbetar aktivt för att utveckla genren på olika sätt. Bland annat genom påverkansarbete, genom kontakter inom forskning och utbildning kring både skandinavisk och europeisk folkmusik samt olika former av samverkan mellan folklig dans och musik i Sverige. SSR:s medlemmar arrangerar lokala spelmansstämmor och träffar med stort besöksantal.

Tel: 0708-202229
info@spelmansforbund.se

 

Sweden Festivals
Sweden Festivals är en ideell förening och medlemsorganisation för festivalarrangörer inom alla konstformer. Föreningen arbetar för festivalformens utveckling och dess självklara plats i svenskt kulturliv. Vi samlar och marknadsför festivalkunskap, främjar idéutbyte mellan festivalarrangörer och är en europeisk aktör som genom European Festivals Association har direktkontakt med 2000 festivaler i 40 länder.

Dalagatan  34
113 24 Stockholm
Tel: 070-657 10 45
peter@swedenfestivals.com