Medlemsförbunden

Folk You – ungdomsorganisation inom folk-, världsmusik och dans
Folk You är en ideell ungdomsorganisation för oss som verkar inom folk- och världsmusik och dans i Sverige, med influenser från alla världens länder. Med folklig musik och dans stöttar vi ungas organisering för att bygga ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Genom ung folklig kultur vill vi ge en föst och möjligheter åt unga människor!

www.folkyou.se
Tel: 076-0458142
emma.swensson@folkyou.se

 

Kammarmusikförbundet
Kammarmusikförbundet är ett rikstäckande förbund och forum för alla arrangörer av konserter med kammarmusik. Vår uppgift är att bilda opinion, underlätta och stimulera arrangörernas arbete och därmed bidra till en bra arbetsmarknad för musiker och tonsättare.

Läggargränd 5 A
507 30 Brämhult
Tel:  072-701 87 77
kansli@kammarmusikforbundet.se

 

Kontaktnätet
Kontaktnätet består av kulturföreningar som vill förbättra möjligheterna för unga arrangörer och utövare av kultur.

Grå Villan
Södra Ersmarksgatan 3
903 36 Umeå
Tel: 070-326 36 95
kansli@kontaktnatet.se

 

Svensk Live – unga arrangörsnätverket
Svensk Live – unga arrangörsnätverket arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken. Vi är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation och samlar unga arrangörer av livemusik inom s.k. popmusik. I vårt unga arrangörsnätverk organiserar, utvecklar och förädlar vi framtidens arrangörer.

Norra Vallgatan 20
211 25 Malmö
Tel: 070-566 16 32
info@svensklive.se

 

RANK – Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik
RANK är en rikstäckande organisation med medlemsorganisationer som arrangerar hela bredden av nutida konstmusik. Våra medlemmar ordnar ofta konserter året runt, några arbetar i projektform, men här finns också Sveriges största musikfestivaler för experimentell och nutida konstmusik och föreningar som också sysslar med andra konstformer.

Slottsgatan 19
722 11 Västerås
Tel: 070-562 19 10
info@rankmusik.se

 

Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Riksförbundet för Folkmusik och Dans – RFoD – verkar aktivt för att stärka folk- och världsmusikgenrens ställning och för att skapa bättre förutsättningar för genrens utövare. Vi vill förbättra villkoren och att speltillfällen ska bli fler. RFoD driver även mångfalds- och jämställdhetsprojekt samt delar ut statligt arrangörsstöd.

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
Tel: 08-407 17 32
Fax: 08-407 17 37
info@rfod.se

 

Riksförbundet Visan i Sverige
Riksförbundet Visan i Sverige (RVS) arbetar för att främja visans position som en värdefull kulturyttring med stark folklig förankring i Sveriges kulturliv. Medlemmar kan alla ideella föreningar och verksamheter bli som arbetar med visa eller singer-songwriterkultur.

Stormfågelstigen 3, c/o Gunnarsson
451 79 Grundsund
Tel: 070-534 91 35
info@visanisverige.se

 

Svensk Jazz
Riksförbundet Svensk Jazz arbetar för att samla, stärka och företräda Sveriges aktörer inom jazzområdet. Våra medlemmar är klubbar, festivaler, musiker, intresseorganisationer, skivbolag och agenter.

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
Tel: 08-407 17 40
info@svenskjazz.se

 

Sveriges Orkesterförbund

Sveriges Orkesterförbund företräder, bevarar och utvecklar alla orkesterformer i Sverige. Detta gör vi med påverkan, utbildningar och krav för våra orkestrars möjligheter att konsertera.

Linnégatan 14
114 47 Stockholm
Tel: 070-666 10 44
info@orkester.nu

 

Sweden Festivals
Sweden Festivals är en ideell förening och medlemsorganisation för festivalarrangörer inom alla konstformer. Föreningen arbetar för festivalformens utveckling och dess självklara plats i svenskt kulturliv. Vi samlar och marknadsför festivalkunskap, främjar idéutbyte mellan festivalarrangörer och är en europeisk aktör som genom European Festivals Association har direktkontakt med 2000 festivaler i 40 länder.

Dalagatan  34
113 24 Stockholm
Tel: 070-657 10 45
erik.palm@norrlandsoperan.se