Check!

 – seminarier, mötesplats och inspiration för musikarrangörer.

Check 2015 var i Göteborg 14-15 november med 70 deltagare från hela Sverige.
Nu utvärderar vi och blickar framåt.

Check! 2015 genomfördes av MAIS i samarbete med Kultur i Väst, KulturUngdom Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet och med stöd av Kulturrådet.

Information om Check! 2016 kommer under juni.