CHECK!

 CHECK! – en mötesplats och inspiration för arrangörer på konst- och kulturområdet. CHECK! riktar sig till er – arrangörer över hela landet. Du som har arrangerat ett tag, börjat att arrangera eller har planer på att ordna evenemang. Målet är att stärka redan etablerade arrangörer och att hjälpa nya initiativ över tröskeln och inspirera till samarbeten, ge verktyg för att marknadsföra och hitta finansiering. Mötesdagarna kommer att vara inspirerande, men också konkreta för att du ska kunna bredda och fördjupa ditt arrangörskap.

CHECK! består av föreläsningar och workshops och har arrangerats årligen i snart 10 år. De senaste åren i Göteborg, Västerås, Uppsala och som digitalt event från Jönköping 23-24 januari 2021.

2021 var kanske sista året i MAIS regi. Men arbetet med att fortsätta och utveckla CHECK! pågår. Följ oss på Instagram och Facebook och ta kontakt enligt nedan.

Facebook: https://www.facebook.com/CHECK-110957894163805

Instagram: @Check_conference

Kontakt:  Jan Ove Hafstad arioso.productions@icloud.com