Check 2017!

18 – 19 november kommer Check att gå av stapeln. Denna gång håller vi till på Karlsgatan 2 i Västerås. Program och mer information finns på följande länk Check 2017