MAIS

MAIS är ett samarbetsorgan för Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Svensk Jazz, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund, Riksförbundet Visan i Sverige (RVS), Sweden Festivals och Svensk Live – unga arrangörsnätverket.

De tio musikförbund som ingår i MAIS representerar närmare 1.500 arrangerande musikföreningar runt om i landet. I föreningarna finns 120.000 enskilda medlemmar och man arrangerar årligen upp emot 10.000 musikarrangemang med mångdubbelt fler arbetstillfällen för i de flesta fall frilansande musiker.

MAIS inledde sin verksamhet redan 1996, på initiativ av Anders Jansson, och var från början en informell grupp av representanter från de ingående förbundens styrelser. Från 2005 är MAIS en förening och vi har ett mindre verksamhetsstöd från Kulturrådet. I övrigt finansieras verksamheten av de tio medlemsorganisationerna och i vissa fall av projektbidrag.

Verksamhet
Vi arrangerar utbildning för arrangörer och vi arbetar för att förändra och förbättra reglerna för anslagsgivning till de ideellt arbetande arrangörsföreningarna.

Vi bevakar också utvecklingen kring skattefrågor, anslagsgivning och mervärdesskatt.

MAIS verksamhet 2016 – 2017

Ett musikliv för alla! MAIS är en av de 18 nationella musikorganisationerna som står bakom uppropet som vill utveckla det svenska musiklivet och höja fördelningen av det statliga musikanslaget från 10 % till 20 %.

CHECK! 2016 Göteborg Inspiration och kursdagar för musikarrangörer.

Arrangörshandboken
 Vi tog redan 1997 fram den internetbaserade Arrangörshandboken, en stor kunskapsbank för arrangörer över hela landet, inte minst vad gäller administrativa frågor inklusive problematiken kring skatter. Under 2013 har vi uppdaterat arrangörshandboken tillsammans medSvensk Jazz, RFoDs, och Kontaktnätets projekt Nya Arrangörer och i samarbete med Kulturens. Under 2016 uppdaterar vi arrangörshandboken med ett avsnitt om publikutveckling.

Samverkan Vi fortsätter att utvecklar vårt samarbete med andra organisationer kring arrangörsfrågor.

Ideell Kulturallians 
Vi är medlemmar i IKA där vi bland annat arbetar för att de ideella arrangörerna har plats i de regionala kulturplanerna.

Omvärldsbevakning Vi bevakar arrangörsfrågor på regional och nationellnivå. Vi kommer att använda kunskapen från förstudien Nationella Turnéstrukturer för att stödja utvecklingen av en långsiktig struktur för turnéer i Sverige.