MAIS – Musikarrangörer i Samverkan – är ett samarbetsorgan för riksförbund inom musikområdet som företräder ideellt arbetande och fria musikarrangörer över hela landet.

Vi arbetar tålmodigt och ihärdigt med att förbättra villkoren för Sveriges musikarrangörer både med arrangörsutveckling och genom dialog med statliga myndigheter och andra makthavare.

De tio musikförbund som ingår i MAIS representerar närmare 1.500 arrangerande musikföreningar runt om i landet. I föreningarna finns c:a 120.000 enskilda medlemmar och man arrangerar årligen upp emot 10.000 musikarrangemang med mångdubbelt fler arbetstillfällen för i de flesta fall frilansande musiker.