MAIS – Musikarrangörer i Samverkan – är ett samarbetsorgan för riksförbund inom musikområdet som företräder ideellt organiserade och fria musikarrangörer över hela landet.

Vi arbetar tålmodigt och ihärdigt med att förbättra villkoren för Sveriges musikarrangörer både med arrangörsutveckling och genom dialog med statliga myndigheter och andra makthavare.

De förbund som ingår i MAIS representerar närmare 1 500 musikarrangörer runt om i landet. I föreningarna finns över 100 000 enskilda medlemmar och man arrangerar årligen upp emot 10 000 musikarrangemang med mångdubbelt fler arbetstillfällen för i de flesta fall frilansande musiker.