Samspel

samspel_logo_purpleSamspel syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet. Samspel utgick från ett avtal mellan Statens Musikverk och Musikarrangörer i samverkan.

Arbetet pågick till 2019 och skedde tillsammans med musiklivets olika aktörer, där flera turnémodeller togs fram som syftade till att långsiktigt utveckla möten mellan musik och publik. Uppdraget innefattade självklart begrepp som geografisk spridning, mångfald, jämställdhet och genrebredd.

För mer information: www.samspelsverige.se