Samspel

Samspel är en satsning som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet. Samspel är ett avtal mellan Statens Musikverk och Musikarrangörer i samverkan. MAIS genomför Samspel i enlighet med avtalet.

Fram till 2019 ska, tillsammans med musiklivets olika aktörer, flera turnémodeller tas fram för att långsiktigt utveckla möten mellan musik och publik. Uppdraget innefattar självklart begrepp som geografisk spridning, mångfald, jämställdhet och genrebredd.

För mer information: www.samspelsverige.se

samspel_logo_purple