Samspel

Samspel är ett statligt uppdrag som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet. MAIS är huvudorganisation för Samspel och Statens Musikverk är uppdragsgivare.

Fram till 2019 ska, tillsammans med musiklivets olika aktörer, flera turnémodeller tas fram för att långsiktigt utveckla möten mellan musik och publik. Uppdraget innefattar självklart begrepp som geografisk spridning, mångfald, jämställdhet och genrebredd.

För mer information: www.samspelsverige.se

samspel_logo_purple