Categories
Arrangörsträffar 2022 Nyheter

Regional Arrangörsträff i Örebro 3-4 juni

PROGRAM TILL REGIONAL ARRANGÖRSTRÄFF I ÖREBRO 3 – 4 JUNI.

Plats: Elite Stora Hotellet Örebro

PROGRAM

Lördag 3 juni
12.00 Lunch
13.00 Välkommen från MAIS, Thuva Härdelin, Region Örebro län, Katarina Strömgren Sandh och Isak Bergström, Kulturens studieförbund, Alexander Kirchhoff och Örebro Jazz & Beyond, Ulrika Edsmalm
13.15 ”På Turné – Kunskapsturné för populärmusik”, Niklas Carlsson, Jonathan Björk
14.00 Kulturrådet informerar, Jakob Eknor
14.45 Regionala scenkonstinstitutioner inom Kultursamverkansmodellen, Dag Celsing
15.30 Panelsamtal kring ”Ideella musikarrangörer i det regionala kulturutbudet”. Moderator, Noomi Hedlund. Panel; Dag Celsing, Dag Celsing Kultur- och affärsutveckling AB, Ulla Bergström vice ordförande Kulturnämnden i Örebro Region län, Erika Lindholm musiker och arrangör, Johan Redin ordförande MAIS och Jakob Eknor Kulturrådet
16.30 Samtal, diskussioner och nätverkande

18.00 Middag

19.00 Örebro Jazz & Beyond bjuder in till konserter på Kvarteret&Co Linnea Landström (i samarbete med Regionala Örebro län)
20.00 Selma Pinton (i samarbete med Svensk Jazz)

Söndag 4 juni
09.15 Morgongymnastik
09.30 Kulturens, Alexander Kirchhoff och Region Örebro län, Isak Bergström
10.00 Presentation av musikarrangörer och samverkansprojekt. Örebro Jazz & Beyond, Ulrika Edsmalm, Tiveden Americana Festival, Åke Lundström med flera.
11.00 MAIS arrangörsguide, Niklas Carlsson
11.45 Bikupor och genreöverskridande diskussioner
13.00 Avslutande lunch

Medvärdar är Region Örebro län Kultur och Kulturens bildningsverksamhet. Lokal medvärd är Örebro Jazz & Beyond.

Erik Palm

VerksamhetsledarePåminnelse_Arrträff_Örebro_Ver2