Anmäl dig till CHECK! i Uppsala, 19-20 oktober 2019

Fortbildar. Fördjupar. Inspirerar!
En mötesplats för arrangörer inom musik och andra konstarter. För dig som har arrangerat ett tag, börjat eller planerar att ordna konserter eller festivaler. 
 
Årets teman: 
Dag 1: sponsring och samarbeten, och 
Dag 2: Hur gör du ditt evenemang hållbarhet och grönt.
 
Plats: Konstmuseet, Slottet i Uppsala, 
Datum: 19-20 Oktober 2019. Anmälan från 15 augusti.
 
CHECK! är gratis! Anmäl dig HÄR och NU!
!Check-Uppsala-Save-the-Date

Modiga konserter – en handbok med publiken i fokus

Handboken Modiga konserter är här! Den lanserades under Folk & kultur i Eskilstuna den 6 februari 2019.

Modiga konserter

Handboken är framtagen av MAIS i nära samarbete med Add Gender och är tänkt som en inspiration och hjälp i arbetet med att utveckla sin verksamhet och att nå fler och nya publikgrupper.
Erfarenheterna i boken är samlade från verksamma arrangörer inom flera genrer och boken togs fram som en avslutning av projektet Ny(A)modigheter (drivet av MAIS 2017-2018 och finansierat av PostkodLotteriet).

Vår förhoppning är att innehållet och tipsen i boken skall kunna fungera lika bra för dig som musikarrangör som för dig som arrangerar inom något annat fält. Många av utmaningarna är ju de samma!

Den tryckta versionen av boken finns i en begränsad upplaga. Du kan beställa ett exemplar genom att fylla i formuläret nedan senast den 15/3 2019. Inom kort kommer du även kunna ladda ner boken i digital version.

Beställningsformuläret når du genom att klicka här>>

Mycket nöje och lycka till med alla era fantastiska arrangemang!

Ett musikliv för alla på Folk och Kultur

MAIS deltog i seminarium om “Agenda för svensk musikpolitik” på Folk och Kultur i Eskilstuna. Ta del av samtalet med kulturutskottets politiker här.

Nätverket Ett musikliv för alla! som samlar 22 nationella musikorganisationer – däribland MAIS – har sedan en längre tid uttryckt behovet av en parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.

Sedan Sveriges nuvarande kulturpolitik grundlades, har förutsättningarna för svenskt musikliv förändrats. Detta kräver politiska uppdateringar. Globaliseringens och digitaliseringens genomslag har visserligen möjliggjort en breddad arbetsmarknad, men samtidigt skapat likriktning som dels begränsar människors möjligheter att ta del av ett brett musikaliskt utbud, både i lurar och ”live”, dels skapar ekonomiska flöden som alltmer blivit koncentrerade till ett fåtal bolag och individer. Hur kan kulturpolitiken säkerställa att en musikalisk mångfald och en fri och obunden konst presenteras för landets invånare?

Under torsdagen följdes vårens samtal upp när alla partiers representanter från kulturutskottet tog avstamp i uppropets fem punkter för ett konstruktivt samtal som leddes av MAIS ordförande Lisa Sand.

 

Nytt medlemsförbund!

Vid styrelsemötet den 24 november valdes Folk You enhälligt in som ny medlem i MAIS. Vi är mycket glada och stolta över detta! Folk You är en ideell ungdomsorganisation för alla som verkar inom folk- och världsmusik och dans i Sverige, med influenser från alla världens länder. De representerar en röst som vi saknat i MAIS och vi ser fram emot vad detta kan göra för vårt gemensamma arbete. För att läsa mer om dem besök deras hemsida www.folkyou.se.

Nyheter - MAIS | Musikarrangörer I Samverkan

Välkomna till CHECK!2018

NU KAN DU ANMÄLA DIG TILL CHECK!2018. 10-11 november på Karlsgatan 2 i Västerås. I år kommer Paul Gudgin, som föreläser om festivaler och arrangemang i hela världen,  spela en central roll. Han håller i hela sex föreläsningar och workshops. I övrigt är det CHECK! som vanligt. Precis som 2017 står Region Västmanland värd för konferensen. Anmäl dig HÄR!

 

 

 

 

Paul Gudgin

Musikpolitiskt upprop inför valet 2018

EttMusikliv_logga

Partsinlagor från olika delar av musiklivet finns det många av men hur ser egentligen hela bilden ut? Hur ser villkoren ut beroende på vilket musikfält du verkar inom?

Nätverket “Ett musikliv för alla”, som hittills samlar 22 nationella musikorganisationer, däribland alla MAIS medlemsförbund, har länge önskat se en oberoende, parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.

Läs hela uppropet på ettmusiklivföralla.se som listar fem grundläggande anledningar till varför det statliga anslagen till svenskt musikliv behöver en oberoende genomlysning.

Ny styrelse för MAIS

På årsmötet den 10 april valdes ny styrelse för MAIS. Lisa Sand fick förnyat förtroende och sitter kvar som ordförande ytterligare ett år.

Styrelsen består av ordföranden samt 9 ledamöter och 9 suppleanter. Alla är representanter från de 10 förbund som är medlemmar i MAIS.

Se vem som sitter i styrelsen

 

MAIS styrelse 2

Foto: SFZ

Check 2017!

18 – 19 november kommer Check att gå av stapeln. Denna gång håller vi till på Karlsgatan 2 i Västerås. Program och mer information finns på följande länk Check 2017

Lisa Sand – ny ordförande i MAIS

På årsmötet 2016 valdes Lisa Sand till ny ordförande i MAIS. Som tidigare nationell koordinator på Statens Musikverk har Lisa i högsta grad varit delaktig i arbetet med det statliga uppdraget SAMSPEL, som nu är i full gång i MAIS regi. Hon har tidigare arbetat som producent/projektledare på Kultur i Väst och är numera biträdande enhetschef på El Sistema, Stockholm.

Styrelsen består av ordföranden samt 9 ledamöter och 9 suppleanter. Alla är representanter från de 10 förbund som är medlemmar i MAIS.

Se vem som sitter i styrelsen

Delta i processen mot förverkligandet av nya turnéstrukturer i Sverige!

Då är arbetet med Samspel igång. Först ut är en enkät med frågor till turnésverige. Svara på den, sprid den gärna. Resultatet publiceras om några veckor. Till enkäten.