Lisa Sand – ny ordförande i MAIS

På årsmötet 2016 valdes Lisa Sand till ny ordförande i MAIS. Som tidigare nationell koordinator på Statens Musikverk har Lisa i högsta grad varit delaktig i arbetet med det statliga uppdraget SAMSPEL, som nu är i full gång i MAIS regi. Hon har tidigare arbetat som producent/projektledare på Kultur i Väst och är numera biträdande enhetschef på El Sistema, Stockholm.

Styrelsen består av ordföranden samt 9 ledamöter och 9 suppleanter. Alla är representanter från de 10 förbund som är medlemmar i MAIS.

Se vem som sitter i styrelsen

Delta i processen mot förverkligandet av nya turnéstrukturer i Sverige!

Då är arbetet med Samspel igång. Först ut är en enkät med frågor till turnésverige. Svara på den, sprid den gärna. Resultatet publiceras om några veckor. Till enkäten. 

Nytt projekt för musikarrangörer: Ny(A)modigheter!

Nu drar MAIS igång projektet Ny(A)modigheter, ett projekt finansierat av PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Projektet ska ge stöd till arrangörer att genomföra modiga konsertidéer – konserter som sticker ut från det ni vanligtvis bokar.

Nyfiken? Läs mer på www.nyamodigheter.se

Nu är Samspel koordinatorer utsedda

Nu startar planeringsfasen i Musikarrangörer i Samverkans (MAIS) satsning Samspel, som är ett uppdrag från Statens Musikverk. I dagarna anlitades två koordinatorer, som båda kommer att arbeta halvtid med uppdraget.

Eva Omagbemi är en erfaren projektledare inom kultursektorn, bl a för teaterfestivalerna Bibu.se och Konkret samt filmfestivalen IFEMA. Hon har även lett arbetet med Öresundsprojekt Øresecenen, som hade uppdraget att bygga en plattform för scenkonstaktörer i regionen, med svenska och danska Assitej som huvudmän.

Hon har även varit anställd i Lunds Kommun som producent för scenkonst. Det innebar bl a att arrangera gästspel inom de olika konstarterna, arbeta mot skolan och stödja mindre arrangörer i kommunen. Hon har ett brinnande intresse för kulturpolitik och drivs av ett gräsrotsperspektiv och har stor insikt för institutionernas arbete, efter att ha jobbat med Riksteatern under tiden i Lunds kommun.

Eva har lång erfarenhet av arrangörskap inom musik och har jobbat med Mix Musik i Malmö i två omgångar. Dels under uppbyggnaden av musikhuset Jeriko, mellan 2000 – 2005, och har sedan 2012 en anställning som producent för föreningen, som blev “Årets Arrangör” på Folk- och Världsmusikgalan 2016.

Peter Pontvik är tonsättare, festivalchef, ensembleledare, musikforskare och musikproducent. Med studier vid Kgl. Musikhögskolan i Stockholm och en masterutbildning i komposition vid Staatliche Hochschule für Musik, Karlsruhe, Tyskland i botten har han skrivit kammarmusik samt kör- och orkesterverk.

Peter har introducerat den latinamerikanska barockmusken i Norden. 1995 grundade han Ensemble Villancico, specialiserad på denna repertoar, som som han turnerat världen runt med. Peter är grundare av och chef för Stockholm Early Music Festival sedan 2002 och har varit ordförande i det europeiska nätverket REMA (European Early Music Network) 2011-15 samt i den nordiska organisationen NORDEM (Nordic Early Music) 2006-17. Han är initiativtagare till “European Day of Early Music” som firas i Europa den 21 mars och har fått utmärkelserna “Årets Eldsjäl” av Svenska Musikfestivaler samt “Swedish Early Music Award”. Peter har medverkat i både radio- och TV-produktioner, i Sverige och utomlands. För närvarande arbetar han även med projektet “Nationellt Centrum/Scen för tidig musik”.

Läs hela nyheten här: Senaste nytt om Samspel

Det här är styrgruppen för uppdraget Samspel!

Nu är styrgruppen utsedd för satsningen ”Samspel – för bättre samverkansstrukturer för levande musik i hela Sverige”, ett treårigt uppdrag som finansieras av Statens Musikverk.

Målet har varit att tillsätta en grupp samarbetsinriktade personer, som representerar olika delar av musiklivet och därmed har kompletterande erfarenheter och kunskaper. För att det under projekttiden ska finnas rotation i gruppen är samtliga ledamöter valda på ett år.

Det här är styrgruppen för Samspel, i samma ordning som på bilderna har ovanför:

Suvi Richter är artist, låtskrivare och musikföretagare. Hon är ordförande i Musikcentrum Öst och styrelseledamot i Musikcentrum Riks, Svenska Oberoende Musikproducenter samt Musikerförbundets avdelning Öst. Suvi brinner för jämlikhet i svenska musiklivet och musikbranschen.

Eric Sjöström är verksam som frilansande konsult och styrelseledamot i kultursektorn med uppdrag inom organisations- och verksamhetsutvecklingsfrågor. Han har tidigare varit VD för Folkoperan, chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset i Stockholm och var av regeringen utsedd utredare för ”I samspel med musiken”, SOU 2010:12.

Walter Brolund har en lång och bred erfarenhet inom musiklivet. Han har verkat som frilansande musiker, producent inom Länsmusiken och Rikskonserter, rektor och lärare vid kulturskolor och nu som Enhetschef/Länsmusikchef vid Region Norrbotten.

Vanessa Labañino är frilansande producent och projektledare. Hon har arbetat som verksamhetsledare och producent på Musik i Väst/Kultur i Väst och sedan 2012 är hon styrelseordförande i MAIS.

Jan Ove Hafstad var med och startade operafestivalen på Läckö slott, drev verksamheten i 8 år och har sedan arbetat som producent på Drottningholms Slottsteater och som rekryteringshandläggare på Musikalliansen. Han är idag verksamhetsledare på Sweden Festivals och är med och driver NordicBaltic Festival Platform. Jan Ove är styrelseledamot i MAIS.

Martin Q Larsson är tonsättare och musiker. Sedan 2010 är han ordförande i Föreningen Svenska Tonsättare tillika i rådet för nordiska kompositörer.  Han har också varit medlem i Rådet för kreativa och kulturella näringar och initierat flera utvecklingsprojekt inom den samtida konstmusiken.

Anna Storåkers är programproducent på Malmö Live Konserthus och har tidigare varit bokare för bland annat Debaser & Mejeriet – hon är utbildad musiker & kulturvetare samt sitter även som sakkunnig och referensperson i Kulturrådet gällande fria musikgrupper, arrangörer och turnéer.

Fotografer till bilderna ovan är bl a Johan Widerholm, Melker Dahlstrand, Magnus Pejlert och Dan Hansson.

MAIS söker två projektkoordinatorer på 50 procent till uppdraget ”Samspel – för bättre samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige”

Som koordinator för Samspel är du med och ritar om Sveriges musikpolitiska karta. En karta vars beståndsdelar i stort sett redan finns, men som behöver länkas samman på bättre sätt. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för fritt verksamma professionella musiker och sprida deras verksamhet till fler platser och fler människor. På så sätt får vi ett rikare och bredare musikliv i Sverige.

Inom uppdraget ska pilotverksamhet i form av modeller för turnésamverkan genomföras i nära samarbete med musiklivet och målet är att långsiktigt förbättra musiklivets samverkansstrukturer för konsertturnéer. Samspel drivs av musikriksförbundens organisation Musikarrangörer i Samverkan (MAIS, www.mais.se). Uppdragsgivare är Statens musikverk som är huvudfinansiär av Samspel.

Verksamheten inom uppdraget ska utgå ifrån redan existerande strukturer och fokusera på att samordna befintliga resurser. Målet är att samverkansstrukturerna ska vara hållbara över tid. För att skapa detta krävs ett aktivt arbete för inkludering, samverkan och skapande av delaktighet från start. Uppdraget ska ta tillvara den erfarenhet som finns dokumenterad i olika rapporter och verksamheter.

Koordinatorernas arbetsuppgifter
De två koordinatorerna är ansvariga för att starta upp, genomföra och utvärdera uppdraget Samspel. Det första steget är att ta fram ett förslag till verksamhets- och kommunikationsplan för 2017-2019 utifrån befintligt uppdragsavtal och budget. Därefter startas dialogarbete och pilotverksamhet upp i nära samarbete med musiklivets aktörer.

Koordinatorerna rapporterar kontinuerligt till uppdragets styrgrupp och tillsammans med denna sker också avstämningar med uppdragsgivaren Musikverket samt Kulturrådet och Konstnärsnämnden.

Kvalifikationer
Du har en universitetsexamen inom kulturvetenskap, organisation, projektledning, kommunikation eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har dokumenterad arbetslivserfarenhet inom organisationsutveckling, kulturprojektledning eller motsvarande.

Du har social kompetens och förmåga att skapa delaktighet och engagemang i ditt arbete. Du har en stor organisations- och samarbetsförmåga, driv- och handlingskraft, vana av att se möjligheter och förändring. Du har fokus på mål och resultat och förmåga att se till både helhet och del. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och har datorvana i form av Office-program, lättare webbredigering och sociala medier. Vi ser gärna att du har kunskap om musiklivets organisationer och strukturer och ett nationellt nätverk inom kultur- och musiklivet. Tjänsten kräver resor i hela landet.

Befattning/arbetstitel: Projektkoordinator
Fysisk placering: Detta är möjligt att påverka, musikriksförbunden har kanslier i flera städer. Tjänsten kräver mycket resor.
Organisation: Koordinatorerna kommer vara anlitade av uppdragets ägare MAIS och till uppdraget finns en styrgrupp bestående av representanter från musiklivets olika fält.
Närmaste chef: MAIS ordförande Vanessa Labañino
Anställning/uppdragsform: Anställning, alternativt uppdragstagare i firma.
Omfattning (%): 50 procent
Varaktighet: 1 år med möjlighet till förlängning, längst t o m 31 augusti 2019.
Önskat tillträdesdatum: 1 januari 2017.

Så ansöker du
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 november och bestå av personligt brev och CV.
Skicka din ansökan till e-postadress: ansokan@mais.se

Kontakt
Vanessa Labañino, vanessa.labanino@mais.se, telefon 0704-659936
Karin Inde, karin@svenskjazz.se, telefon 08-4071742
Jan Ove Hafstad, jan.ove@swedenfestivals.com, telefon 0706-571045

 

 

 

Nytt uppdrag för samverkan i musiklivet

Musikverket har gett MAIS, Musikarrangörer i samverkan, ett uppdrag för att utveckla samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige. 

Musikverket har tecknat ett uppdragsavtal med MAIS, Musikarrangörer i samverkan som syftar till att skapa bättre samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige. Uppdraget kallas Samspel och det ersätter det tidigare uppdraget Nationella turnéstrukturer.

Konsert- och turnéproduktion
Uppdraget innebär att, tillsammans med musiklivets aktörer, utforska hur musiklivet kan samverka bättre kring konsert- och turnéproduktion. Målet är att hitta långsiktiga modeller som främjar turnéer och samproduktioner över regionsgränserna och som förbättrar möjligheterna för att nå ut med levande musik i hela Sverige.

MAIS kommer inom ramen för samspelsavtalet att samarbeta med övrigt musikliv, det vill säga regionala musikorganisationer, konserthus, festivaler, produktionsbolag och andra aktörer som vill utveckla modeller för att utöka antalet möten mellan levande musik och publik. Projektet riktar sig till det fria musiklivet, det vill säga fritt verksamma professionella, svenska eller internationella, musiker, musikskapare, producenter och arrangörer i Sverige.

I början av oktober skrev MAIS på uppdragsavtalet och kan nu sätta igång med uppbyggnadsfasen och påbörja arbetet. Första steget är att rekrytera en styrgrupp med representanter från musiklivets olika delar. Även personal med uppgift att initiera en dialog med de relevanta samarbetsparterna ska rekryteras. Under projektets gång kommer MAIS arbeta med konkret pilotverksamhet i form av turnéutveckling.

Nu öppnar vi anmälan till Check! 2016

På måndag den 3 oktober öppnar vi anmälan till Check! 2016.

Check! riktar sig till dig som har arrangerat ett tag, börjat att arrangera eller har planer på att ordna konserter. Vi har målet att både stärka redan etablerade arrangörer och att hjälpa nya initiativ över tröskeln in i det offentliga stödsystem som finns för musikarrangörer. Check! har fokus på musik, men arrangörer inom andra områden är också välkomna.

Till programmet och praktisk info.

MoKS ny medlem i MAIS!

Vi välkomnar vår nyaste medlem MoKS!

Musik och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation har funnits sedan 1990 och samlar idag ett 100-tal arrangörer över hela landet. MoKS stödjer sina medlemmar med råd, bidrag, utbildningar och träffar. MoKS medlemmar är i huvudsak arrangörer av Rock och pop, men samlar även arrangörer av andra musikformer.

Nytt samarbete för mer levande musik till fler

Musikverket ger i uppdrag åt Musikcentrum Riks, Musikarrangörer i Samverkan och 21 organisationer inom Regional Musik i Sverige att stärka de nationella turnéstrukturerna i landet. Målet är mer levande musik till en större publik i hela landet.

Läs hela pressmeddelandet!