MAIS Styrelse

Mais styrelse

Ordförande:
Johan Redin ordf@mais.se

Vice ordförande:
Thuva Härdelin, Riksförbundet för Folkmusik och Dans

Ledamöter:
Hanna Andersson, FolkYou
Niklas Carlsson, Kontaktnätet
Magnus Eriksson, Sveriges Orkesterförbund
Anna Wirsén, Visan i Sverige
Louise Nordgren, Svensk Jazz
Peter Eriksson, Sweden Festivals
Hadrian Prett, Sveriges Spelmäns Riksförbund
Karin Starre, Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik
Kajsa Wejryd, Kammarmusikförbundet
Vakant, Svensk Live – unga Arrangörsnätverket

Suppleanter:
Patrik Andersson Tidman, Sveriges Spelmäns Riksförbund
Boel Adler, Kammarmusikförbundet
Vakant, Visan i Sverige
Peter Bothén, Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Ina Molin, FolkYou
Sofia Nygren, Sveriges Orkesterförbund
Cristoffer Rosédius, Kontaktnätet
Gunno Sandahl, Svensk Jazz
Urban Rosengren, Sweden Festivals
Patrik Andersson Tidman, Sveriges Spelmäns Riksförbund
Vakant, Svensk Live – unga arrangörsnätverket
Vakant, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik

Revisorer:
Hans Lehto
Susanne Westin (revisorssuppleant)

Valberedning:
Bronson Månsson, Svensk Jazz (sammankallande)
Fredrik Åslund, Kontaktnätet
Ina Molin, Folk You (suppleant)