MAIS Styrelse

Styrelsemedlemmar:

Lisa Sand, ordf, ordf@mais.se

Johan Redin, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK), Vice ordfMagnus Eriksson, Sveriges Orkesterförbund (SOF)

Sven Lindskog, Kammarmusikförbundet

Maria Petterson, Svensk Live – unga arrangörsnätverket

Erik Palm, Sweden Festivals (SMF)

Niklas Carlsson, Kontaktnätet

Karin Inde, Svensk Jazz

Thuva Härdelin, RFoD

Anders Gunnarsson, Visan i Sverige

Suppleanter:

Urban Rosengren (suppl), Sweden Festivals

SofiaNygren (suppl), SOF

Kajsa Weiryd (suppl), Kammarmusikförbundet

Isak Löb (suppl), Svensk Live – unga arrangörsnätverket

Peter Lyne (suppl), RANK

Cristoffer Hellström (suppl), Kontaktnätet

Gunno Sandahl (suppl), Svensk Jazz

Peter Bothén (suppl), RFoD

Niclas Abrahamsson (suppl), Visan i Sverige