MAIS Styrelse

Lisa Sand, ordf, ordf@mais.se

Jan Ove Hafstad, vice ordf, Sweden Festivals (SMF)

Karin Inde, Svensk Jazz

Magnus Eriksson, Sveriges Orkesterförbund (SOF)

Cathja Mörner, Kammarmusikförbundet

Marcus Israelsson, Musik och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS)

Johan Redin, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK)

Joakim Vesterlund, Kontaktnätet

Niklas Pereira dos Reis Lindblad, Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD)

Johan Piribauer, Riksförbundet Visan i Sverige (RVS)

Andreas Forsman (suppl), SOF

Ingmar Höglund (suppl), Kammarmusikförbundet

Marita Isaksson  (suppl), MoKS

Peter Lyne (suppl), RANK

Cristoffer Hellström (suppl), Kontaktnätet

Bronson B Månsson (suppl), Svensk Jazz

Peter Bothén  (suppl), RFoD

Kristian Svensson (suppl), RVS

Peter Eriksson (suppl), Sweden Festivals