MAIS Styrelse

Mais styrelse

Ordförande:
Johan Redin ordf@mais.se

Vice ordförande:
Thuva Härdelin, Riksförbundet för Folkmusik och Dans

Ledamöter:
Niklas Carlsson, Kontaktnätet
Magnus Eriksson, Sveriges Orkesterförbund
Peter Eriksson, Sweden Festivals
Louise Nordgren, Svensk Jazz
Hadrian Prett, Sveriges Spelmäns Riksförbund
Klara Silvemark, FolkYou
Karin Starre, Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik
Kajsa Wejryd, Kammarmusikförbundet
Anna Wirsén, Visan i Sverige

Suppleanter:
Maria Blom, Riksförbundet Visan i Sverige
Peter Bothén, Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Ina Molin, FolkYou
Sofia Nygren, Sveriges Orkesterförbund
Urban Rosengren, Sweden Festivals
Gunno Sandahl, Svensk Jazz
Lennart Åkermark, Kammarmusikförbundet
Fredrik Åslund, Kontaktnätet
Ida Höög, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik
Vakant, Sveriges Spelmäns Riksförbund

Revisorer:
Hans Lehto (ordinarie)
Vakant, (revisorssuppleant)

Valberedning:
Jesper Westermark, Kontaktnätet (sammankallande)
Niclas Abrahamsson, Riksförbundet Visan i Sverige
Vakant plats