MAIS Styrelse

Mais styrelse

Ordförande:

Johan Redin ordf@mais.se

Vice ordförande:

Thuva Härdelin, Riksförbundet för Folkmusik och Dans

Ledamöter:

Hanna Andersson, Folk You
Niklas Carlsson, Kontaktnätet
Magnus Eriksson, Sveriges Orkesterförbund
Anders Gunnarsson, Visan i Sverige
Louise Nordgren, Svensk Jazz
Erik Palm, Sweden Festivals
Hadrian Prett, Sveriges Spelmäns Riksförbund
Karin Starre, Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik
Kajsa Wejryd, Kammarmusikförbundet
Vakant, Svensk Live – unga Arrangörsnätverket

Suppleanter:Patrik Andersson Tidman, Sveriges Spelmäns Riksförbund
Boel Adler, Kammarmusikförbundet
Niclas Abrahamsson, Visan i Sverige
Peter Bothén, Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Ina Molin, Folk You
Sofia Nygren, Sveriges Orkesterförbund
Cristoffer Rosédius, Kontaktnätet
Gunno Sandahl, Svensk Jazz
Urban Rosengren, Sweden Festivals
Vakant, Svensk Live – unga arrangörsnätverket
Vakant, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik

Revisorer
Hans Lehto
Susanne Westin (revisorssuppleant)

Valberedning:

Bronson Månsson, Svensk Jazz (sammankallande)
Fredrik Åslund, Kontaktnätet
Ina Molin, Folk You (suppleant)