MAIS Styrelse

Lisa Sand, ordf, ordf@mais.se

Jan Ove Hafstad, vice ordf, Sweden Festivals (SMF)

Magnus Eriksson, Sveriges Orkesterförbund (SOF)

Cathja Mörner, Kammarmusikförbundet

Marita Isaksson, Svensk Live – unga arrangörsnätverket

Johan Redin, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK)

Joakim Vesterlund, Kontaktnätet

Karin Inde, Svensk Jazz

Peter Bothén, RFoD

Vakant, Visan i Sverige

 

Peter Eriksson (suppl), Sweden Festivals

Andreas Forsman (suppl), SOF

Ingmar Höglund (suppl), Kammarmusikförbundet

Måns Katsler (suppl), Svensk Live – unga arrangörsnätverket

Peter Lyne (suppl), RANK

Cristoffer Hellström (suppl), Kontaktnätet

Gunno Sandahl (suppl), Svensk Jazz

Vakant (suppl), RFoD

Anders Gunnarsson (suppl), Visan i Sverige