MAIS söker två projektkoordinatorer på 50 procent till uppdraget ”Samspel – för bättre samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige”

Som koordinator för Samspel är du med och ritar om Sveriges musikpolitiska karta. En karta vars beståndsdelar i stort sett redan finns, men som behöver länkas samman på bättre sätt. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för fritt verksamma professionella musiker och sprida deras verksamhet till fler platser och fler människor. På så sätt får vi ett rikare och bredare musikliv i Sverige.

Inom uppdraget ska pilotverksamhet i form av modeller för turnésamverkan genomföras i nära samarbete med musiklivet och målet är att långsiktigt förbättra musiklivets samverkansstrukturer för konsertturnéer. Samspel drivs av musikriksförbundens organisation Musikarrangörer i Samverkan (MAIS, www.mais.se). Uppdragsgivare är Statens musikverk som är huvudfinansiär av Samspel.

Verksamheten inom uppdraget ska utgå ifrån redan existerande strukturer och fokusera på att samordna befintliga resurser. Målet är att samverkansstrukturerna ska vara hållbara över tid. För att skapa detta krävs ett aktivt arbete för inkludering, samverkan och skapande av delaktighet från start. Uppdraget ska ta tillvara den erfarenhet som finns dokumenterad i olika rapporter och verksamheter.

Koordinatorernas arbetsuppgifter
De två koordinatorerna är ansvariga för att starta upp, genomföra och utvärdera uppdraget Samspel. Det första steget är att ta fram ett förslag till verksamhets- och kommunikationsplan för 2017-2019 utifrån befintligt uppdragsavtal och budget. Därefter startas dialogarbete och pilotverksamhet upp i nära samarbete med musiklivets aktörer.

Koordinatorerna rapporterar kontinuerligt till uppdragets styrgrupp och tillsammans med denna sker också avstämningar med uppdragsgivaren Musikverket samt Kulturrådet och Konstnärsnämnden.

Kvalifikationer
Du har en universitetsexamen inom kulturvetenskap, organisation, projektledning, kommunikation eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har dokumenterad arbetslivserfarenhet inom organisationsutveckling, kulturprojektledning eller motsvarande.

Du har social kompetens och förmåga att skapa delaktighet och engagemang i ditt arbete. Du har en stor organisations- och samarbetsförmåga, driv- och handlingskraft, vana av att se möjligheter och förändring. Du har fokus på mål och resultat och förmåga att se till både helhet och del. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och har datorvana i form av Office-program, lättare webbredigering och sociala medier. Vi ser gärna att du har kunskap om musiklivets organisationer och strukturer och ett nationellt nätverk inom kultur- och musiklivet. Tjänsten kräver resor i hela landet.

Befattning/arbetstitel: Projektkoordinator
Fysisk placering: Detta är möjligt att påverka, musikriksförbunden har kanslier i flera städer. Tjänsten kräver mycket resor.
Organisation: Koordinatorerna kommer vara anlitade av uppdragets ägare MAIS och till uppdraget finns en styrgrupp bestående av representanter från musiklivets olika fält.
Närmaste chef: MAIS ordförande Vanessa Labañino
Anställning/uppdragsform: Anställning, alternativt uppdragstagare i firma.
Omfattning (%): 50 procent
Varaktighet: 1 år med möjlighet till förlängning, längst t o m 31 augusti 2019.
Önskat tillträdesdatum: 1 januari 2017.

Så ansöker du
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 november och bestå av personligt brev och CV.
Skicka din ansökan till e-postadress: ansokan@mais.se

Kontakt
Vanessa Labañino, vanessa.labanino@mais.se, telefon 0704-659936
Karin Inde, karin@svenskjazz.se, telefon 08-4071742
Jan Ove Hafstad, jan.ove@swedenfestivals.com, telefon 0706-571045