Förstudie Nationella Turnéstrukturer

Förstudie Nationella Turnéstrukturer

Förstudien har genomförts av MAIS – Musikarrangörer i Samverkan – för att i första hand stödja och utveckla konsertverksamheten som ryms inom våra sju musikriksförbund. Målet med förstudien har varit att undersöka de ideella musikarrangörernas behov av nationella strukturer, samla befintliga erfarenheter och ta fram förslag för det fortsatta arbetet.

Förstudien har genomförts med stöd av Musikverket/Musikplattformen.