Program – CHECK! 2018

Lördag 10 november

Tid                         Aktivitet/lokal

12.00 – 13.00        Registrering + lätt lunch/Entrétorget

13.00 – 13.10         Välkomna/information/Hörsalen

13.10 – 14.30         Föreläsning Paul Gudgin/Hörsalen

14.30 – 15.15         World Café och fika/Entrétorget

15.15 – 16.30         Seminarer / Workshops 1

16.30 – 16.45        Paus

16.45 – 18.00        Seminarier / Workshops 2

18.15 – 19.00         Senaste nytt från Samspel. Presentation av Peter Pontvik och Eva Omagbemi/Hörsalen

19.00 – 20.00       Middag/Entrétorget

20.00 –                  Konsert från Samspels pågående TurnéFest med folkmusikgruppen GKN5. Live-stream från Stallet i Stockholm.

 

Söndag 11 november

09.00                    Samling/Entrétorget

09.15 – 09.30       Summering av World Café: vad kom vi fram till?/Hörsalen

09.30 – 10.30       Föreläsning Paul Gudgin/Hörsalen

10.30 – 10.45        Paus med fika/Entrétorget

10.45 – 12.00        Seminarier / Workshop 3

12.00 – 12.10        Paus

12.10 – 13.15         Föreläsning Paul Gudgin/Hörsalen

13.15 – 13.30         Avslutning/Hörsalen

13.30 –                  Lunch/Entrétorget

 

 

Om Paul Gudgin

Paul har över 30 års erfarenhet av att leda festivaler och evenemang, bland annat London City Festival, Durham International BRASS Festival och har 8 års erfarenhet som festivalchef för världens största konstfestival, Edinburgh Festival Fringe. Han har belönats med Arts and Business Scotland Award for Leadership och en hederskurs vid University of Edinburgh. Som innehavare av en gästprofessur i Festival and Event Management vid Leeds Metropolitan University och senare Edinburgh Napier University, har Gudgin haft stor betydelse för det brittiska kulturlivet. Internationellt har Paul Gudgin arbetat med ett brett spektrum av olika festivalprojekt och under CHECK! 2018 håller han i sex pass där han delar med sig av sina erfarenheter av arrangörskap. Passen ges på engelska och samtliga pass innehåller någon workshopdel eller övning.

Om Henrik Lillsjö

Henrik arbetar idag som produktionschef på Vara Konserthus som gör ca 200 arrangemang per år inom musik och scenkonst från Sverige och hela världen. Vid sidan av detta arbetar han som musikproducent på Stora Teatern i Göteborg samt driver managementbolaget Tropikal Music Group. Med bred bakgrund inom kulturbranschen så är Henrik en återkommande processledare runt arrangörskap hos Kultur i Väst. Under Check! 2018 håller Henrik i tre pass om arrangörskapets olika delar.

Om Joppe Pihlgren

Joppe Pihlgren är verksamhetsledare för Svensk Live som arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken. Joppe har arbetat inom kreativa näringar, sedan dess start i Sverige, med allt från finansiering till forskning. Som konsult har han arbetat organisationsutveckling och ledarskap för några av Sveriges större företag bl.a. Scania, Tetra Pak och Pharmacia. Han har även varit Tv-värd i olika program för SVT och privata Tv-kanaler. Med sitt band Docenterna har Joppe spelat live mer än 1000 gånger och släppt 13 album.

Om Jesper Setréus

Jesper Setréus är föreningsutvecklare på RFSU:s nationella enhet och är ansvarig för informatörs verksamheten. Den nationella enheten ansvarar för RFSU:s svenska verksamhet inom områdena sexualupplysning, hälsofrämjande och preventiv verksamhet, både på central nivå och genom stöd och kunskapsspridning till förbundets lokalföreningar. Tidigare har Jesper bl.a. arbetet som skolinformatör vid RFSU Stockholm.

Valbara seminarier och workshops

Anmälan sker här HÄR!

 

What festivals and events can achieve for their towns/cities and what they can do for themselves

Kursledare: Paul Gudgin

Detta introduktionspass ger en ram till de övriga passen med Paul Gudgin. Det blir en reflektion runt vilken påverkan som festivaler och evenemang kan ha på sina värdstäder. Dessutom kommer passet att behandla några av de steg som festivaler och evenemang kan göra för att utveckla varumärke, publik och stöd.

 

Festival and event organisations and their partners

Kursledare: Paul Gudgin

Nyckeln till att utveckla festivaler och evenemang ligger i att bygga ett brett nätverk av starka och engagerade samarbeten. Passet undersöker hur detta bäst kan åstadkommas, samt diskuterar några av de viktigaste frågorna runt skapandet av ett effektivt team som kan hjälpa dig att leverera ditt evenemang.

 

Trygga och säkra arrangemang 1 & 2 

Kursledare: Joppe Pihlgren m.m.

Arbetet med att skapa trygga och säkra evenemang har blivit allt viktigare. Det finns metoder och modeller för samverkan. Det finns kunskap om sexualitet och normer. Joppe Pihlgren från Svensk Live kommer att tillsammans med Jesper Setréus från RFSU dela med sig av de senaste årens intensiva arbete med detta. De resultat som Svensk Lives samverkansarbete har fått i en oberoende utvärdering är väldigt goda (resultaten presenteras under hösten). Det bästa med kunskap och speciellt kunskap i denna typ av frågor är att den går att dela och det gör vi under CHECK!

 

Grundkurs i arrangörsskap 

Kursledare: Henrik Lillsjö

Vad gör en arrangör egentligen? Hur funkar det? Detta är en grundkurs för den nyfikna novisen om vad arrangörskap är och hur det går till i verkligheten. Under passet går vi igenom grundläggande begrepp och praktiska exempel. Det bjuds på föreläsning varvat med egna mindre arbeten (här och där.)

 

 Vart finns pengarna? 

Kursledare: Henrik  Lillsjö

Utan pengar – ingen livemusik. Även de mest ideella arrangemangen kostar pengar att genomföra. Att känna till var ekonomiskt stöd finns och hur du ska få det, är ofta en förutsättning för att kunna arrangera det du vill. Detta pass vänder sig i första hand till dig som inte sökt så mycket pengar tidigare men erbjuder även den erfarne ett och annat tips längs vägen. Här blandas ren ansökningskunskap, taktik och strategi med hur du gör dig själv till en arrangör som bidragsgivare vill ge stöd till.

 

Arrangörens ansvar 

Kursledare: Henrik Lillsjö

I detta pass går vi igenom de viktigaste delarna kring det ansvar och de skyldigheter som en arrangör måste känna till. Avtal, åtganden, säkerhet, lagar och föreskrifter är några av de områden som kommer att behandlas. Passet riktar sig främst till dig som har en viss erfarenhet av att arrangera och vill förstärka denna typ av kunskaper.

 

Getting the best out of venues and infrastructure 

Kursledare: Paul  Gudgin

Platsen är avgörande för en festival eller en händelses framgång och detta blir allt tydligare med det växande intresset för unika platser eller platsspecifika händelser. Detta pass kommer att diskutera några av de viktigaste frågorna i valet av arena och ditt evenemangs infrastrukturkrav.

 

Building audiences and selling more tickets 

Kursledare: Paul Gudgin

Detta pass erbjuder några förslag om hur du kan marknadsföra din festival utifrån kreativ marknadsföring, hur du genererar ökad täckning i press och hur du effektivt använder sociala medier.

 

Creating unique experiences 

Kursledare: Paul Gudgin

Inom bland annat turism så finns det en växande önskan om unika och minnesvärda upplevelser. I detta pass diskuteras hur festivaler och evenemang kan arbeta för att skapa tydliga och oförglömliga händelser.

 

Festivals and Events – Future Fantastic! 

Kursledare: Paul Gudgin

Under det senaste decenniet har vi sett en otrolig tillväxt i antalet festivaler och evenemang, med fler städer, regioner och länder som förstår hur dessa händelser kan bidra till deras ekonomiska, sociala och kulturella hälsa. Detta pass skildrar hur framtiden inom arrangörsområdet kan komma att utvecklas under de närmaste åren och vad festivaler och evenemang kan göra för att framtidssäkra sig själva.