Categories
Nyheter

Nytt samarbete för mer levande musik till fler

Musikverket ger i uppdrag åt Musikcentrum Riks, Musikarrangörer i Samverkan och 21 organisationer inom Regional Musik i Sverige att stärka de nationella turnéstrukturerna i landet. Målet är mer levande musik till en större publik i hela landet.

Läs hela pressmeddelandet!

 

 

Categories
Nyheter

Låt ingen släcka era eldar! Check 2012-2014

Check! var ett treårigt projekt med fokus på musikarrangörer mellan 18 – 30 år. 2014 avslutade vi de tre åren och nu påbörjar vi tre år till utan åldersgräns. Vår journalist Jennifer Last följde Check! till Sundsvall, Sandviken och Göteborg. Vill du komma ihåg eller få en bild av vad Check? Här kan du läsa hennes text: Reflektion Check! 2012 – 2014

Vi tar med oss alla goda erfarenheterna och fortsätter utvecklas för det är vad Check! är, den utvecklas varje år utifrån arrangörernas synpunkter och behov. Check 2012-2014 har genomförts med stöd av Kulturrådet. Check! 2015 går av stapeln 14 – 15 november i Göteborg.

 

Categories
Nyheter

Förstudie: Nationella turnéstrukturer för ideella musikarrangörer

Förstudien har genomförts av MAIS – Musikarrangörer i Samverkan med stöd av Musikverket/Musikplattformen – för att i första hand stödja och utveckla konsertverksamheten som ryms inom våra sju musikriksförbund. Målet med förstudien har varit att undersöka de ideella musikarrangörernas behov av nationella strukturer, samla befintliga erfarenheter och ta fram förslag för det fortsatta arbetet.

Läs eller ladda ner Förstudie Nationella turnéstrukturer