Categories
Nyheter

MAIS satsar regionalt och anställer verksamhetsledare

MAIS har under 2021 antagit målsättningen att utveckla det regionala kontaktnätet och stöttandet av arrangörer i regionerna. MAIS-förbunden Svensk Jazz, RFoD, Kammarmusikförbundet och RANK har sedan 2019 drivit Regionala arrangörsträffar i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet. Under 2021 beslutades att alla MAIS-förbunds arrangörer och även arrangörer som i dagsläget inte är anslutna till något av riksförbunden inbegrips och erbjuds att delta. Därför koordineras nu den övergripande planeringen och genomförandet till MAIS. Planen är att hålla ca. fyra träffar per år med geografisk spridning från nord till syd.

Under 2022 kommer MAIS också att genomföra en undersökning riktad till samtliga medlemsförbunds arrangörer, där vi vill ta reda på hur arrangören upplever samarbetet med respektive region och vilka behov som finns. Syftet är att skapa ytterligare regional kunskap och möta arrangörernas behov mer specifikt. MAIS vill skapa möjlighet till möten och kunskapsöverföring mellan unga och gamla arrangörer och mellan olika typer av arrangörer. MAIS samarbetar också med Regional Musik i Sverige (RMS) inklusive regionala musikinstitutioner i projektet På turné (före detta Samspel) genom att ingå i projektets styrgrupp och med representanter i programråden.

För att genomföra detta har MAIS anställt en verksamhetsledare på 50% året ut. Det är Erik Palm som närmast kommer från Norrlandsoperan där han har jobbat som producent, projektledare eller avdelningschef. Han har också jobbat med festivaler som Umeå Jazzfestival och MADE och har i flera år varit engagerad i Sweden Festivals där han för närvarande arbetar som verksamhetsledare på 50%. Vi ser att hans erfarenheter inom den regionala musikverksamheten, erfarenheten av arrangemang och kontakt med arrangörer är en bra grund för vårt regionala utvecklingsarbete.

Som en grund för denna satsning har Kulturrådet beviljat MAIS ”projektbidrag till särskilda behov i kulturlivet med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19”.
2022-01-28

Johan Redin
Ordförande

 

Categories
Nyheter

Vi välkomnar SSR till MAIS

Vid årsmötet den 12 april valdes Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) enhälligt in som ny medlem i MAIS. Vi är mycket glada och stolta över detta! SSR är en riksorganisation som grundades redan 1947 och samlar ca 6000 medlemmar med en blandning av ideella och professionella utövare som är organiserade i 23 landskapsförbund över hela landet. Riksförbundet organiserar också flera spelmansstämmor, turnéer, kurser och liknande.

MAIS ser mycket fram emot vad detta kan göra för det fria musiklivets gemensamma arbete. För att läsa mer om SSR besök gärna deras hemsida www.spelmansforbund.se/

Categories
Nyheter

Ny styrelse i MAIS

Vid MAIS årsmöte 12 april valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2021. Tidigare ordförande Johan Redin, från Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik, fick förtroendet att fortsätta att leda arbetet under ytterligare ett år.

Stämman beslutade också om inval av ytterligare en riksorganisation, Sveriges Spelmäns Riksförbund, vilket innebär att MAIS samlar totalt 11 riksförbund inom det fria musiklivet. Styrelsen består av ordföranden samt ledamöter och suppleanter. Alla är representanter från de förbund som är medlemmar i MAIS.

Se vilka som sitter i styrelsen här.

Categories
Nyheter

Save the date: CHECK! 2020 i Jönköping framflyttad till januari 2021


Välkomna till CHECK! 2020 i Jönköping. Nu ett digitalt arrangemang 23 – 24 januari 2021.. Läs mer här.

Categories
Nyheter

Ny styrelse vald i MAIS

Vid MAIS årsmöte valdes ny styrelse för MAIS. Ny ordförande för MAIS blev Johan Redin från Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik

Styrelsen består av ordföranden samt ledamöter och suppleanter. Alla är representanter från de förbund som är medlemmar i MAIS.

Se vem som sitter i styrelsen.

Categories
Nyheter

Hårt slag mot Sveriges ideella musikarrangörer!

mais - corona- 2 stockfree image

Musikarrangörer i Samverkans medlemsförbund räknar med förluster på minst 28 miljoner kronor till följd av inställda konserter och evenemang. Detta endast fram till juni 2020. Förlusterna är ett resultat av uteblivna biljettintäkter i kombination med fasta och/eller redan avtalade kostnader. Uppskattningsvis 1700 konserter och evenemang måste ställas in under första halvåret.

MAIS medlemsförbund samlar musikarrangörer som driver en mängd olika verksamheter. Allt från arrangörsföreningar och festivaler till arrangerande musiker och orkestrar – delvis eller helt beroende av intäkterna från sin verksamhet. Dessa drabbas nu obarmhärtigt hårt i den situation vi befinner oss i.

Vi vädjar till politiken. Glöm inte bort de ideella, hårt arbetande, besjälade arrangörerna som trots att de måste ställa in arrangemang ändå behöver betala ersättning till artister de bokat. Arrangörer som nu helt förlorar intäkter och riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet. Detta kan ge långsiktiga effekter. Låt inte Sverige tystna!

Läs hela pressmeddelandet, ladda ner här.

Categories
Nyheter

Modiga konserter – en handbok med publiken i fokus

Handboken Modiga konserter är här!

Modiga konserter

Handboken “Modiga Konserter” är äntligen ute. Den lanserades under Folk & kultur i Eskilstuna den 6 februari 2019. Handboken är framtagen av MAIS i nära samarbete med Add Gender och är tänkt som en inspiration och hjälp i arbetet med att utveckla sin verksamhet och att nå fler och nya publikgrupper. Erfarenheterna i boken är samlade från verksamma arrangörer inom flera genrer och boken togs fram som en avslutning av projektet Ny(A)modigheter (som drevs av MAIS 2017-2018 och finansierades av PostkodLotteriet).

Vår förhoppning är att innehållet och tipsen i boken skall kunna fungera lika bra för dig som musikarrangör som för dig som arrangerar inom något annat fält. Många av utmaningarna är ju desamma. Den tryckta versionen av boken finns i en begränsad upplaga och du kan beställa ett exemplar genom att fylla i formuläret nedan. Själva boken är gratis så långt lagret räcker, men du får dock själv stå för frakten. Efter lagd beställning kontaktar vi dig med info om betalning.

Beställningsformuläret når du genom att klicka här>>

Vill du ladda ner boken som pdf gör du det här

Mycket nöje och lycka till med alla era fantastiska arrangemang!

Categories
Nyheter

Ett musikliv för alla på Folk och Kultur

Nätverket Ett musikliv för alla! som samlar 22 nationella musikorganisationer – däribland MAIS – har sedan en längre tid uttryckt behovet av en parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.

Sedan Sveriges nuvarande kulturpolitik grundlades, har förutsättningarna för svenskt musikliv förändrats. Detta kräver politiska uppdateringar. Globaliseringens och digitaliseringens genomslag har visserligen möjliggjort en breddad arbetsmarknad, men samtidigt skapat likriktning som dels begränsar människors möjligheter att ta del av ett brett musikaliskt utbud, både i lurar och ”live”, dels skapar ekonomiska flöden som alltmer blivit koncentrerade till ett fåtal bolag och individer. Hur kan kulturpolitiken säkerställa att en musikalisk mångfald och en fri och obunden konst presenteras för landets invånare?

Under torsdagen följdes vårens samtal upp när alla partiers representanter från kulturutskottet tog avstamp i uppropets fem punkter för ett konstruktivt samtal som leddes av MAIS ordförande Lisa Sand.

MAIS deltog i seminarium om “Agenda för svensk musikpolitik” på Folk och Kultur i Eskilstuna. Ni kan del av samtalet med kulturutskottets politiker här.

 

Categories
Nyheter

Nytt medlemsförbund!

Vid styrelsemötet den 24 november valdes Folk You enhälligt in som ny medlem i MAIS. Vi är mycket glada och stolta över detta! Folk You är en ideell ungdomsorganisation för alla som verkar inom folk- och världsmusik och dans i Sverige, med influenser från alla världens länder. De representerar en röst som vi saknat i MAIS och vi ser fram emot vad detta kan göra för vårt gemensamma arbete. För att läsa mer om dem besök deras hemsida www.folkyou.se.

Categories
Nyheter

Välkomna till CHECK!2018

Nu kan du anmäla dig till CHECK! 2018 som går av stapeln 10-11 november på Karlsgatan 2 i Västerås.

I år kommer Paul Gudgin, som föreläser om festivaler och arrangemang i hela världen,  spela en central roll. Han håller i hela sex föreläsningar och workshops. I övrigt är det CHECK! som vanligt. Precis som 2017 står Region Västmanland värd för konferensen.

Paul Gudgin