Categories
Nyheter

Ny styrelse vald i MAIS

Vid MAIS årsmöte valdes ny styrelse för MAIS. Ny ordförande för MAIS blev Johan Redin från Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik

Styrelsen består av ordföranden samt ledamöter och suppleanter. Alla är representanter från de förbund som är medlemmar i MAIS.

Se vem som sitter i styrelsen.

Categories
Nyheter

Hårt slag mot Sveriges ideella musikarrangörer!

mais - corona- 2 stockfree image

Musikarrangörer i Samverkans medlemsförbund räknar med förluster på minst 28 miljoner kronor till följd av inställda konserter och evenemang. Detta endast fram till juni 2020. Förlusterna är ett resultat av uteblivna biljettintäkter i kombination med fasta och/eller redan avtalade kostnader. Uppskattningsvis 1700 konserter och evenemang måste ställas in under första halvåret.

MAIS medlemsförbund samlar musikarrangörer som driver en mängd olika verksamheter. Allt från arrangörsföreningar och festivaler till arrangerande musiker och orkestrar – delvis eller helt beroende av intäkterna från sin verksamhet. Dessa drabbas nu obarmhärtigt hårt i den situation vi befinner oss i.

Vi vädjar till politiken. Glöm inte bort de ideella, hårt arbetande, besjälade arrangörerna som trots att de måste ställa in arrangemang ändå behöver betala ersättning till artister de bokat. Arrangörer som nu helt förlorar intäkter och riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet. Detta kan ge långsiktiga effekter. Låt inte Sverige tystna!

Läs hela pressmeddelandet, ladda ner här.

Categories
Nyheter

Modiga konserter – en handbok med publiken i fokus

Handboken Modiga konserter är här!

Modiga konserter

Handboken “Modiga Konserter” är äntligen ute. Den lanserades under Folk & kultur i Eskilstuna den 6 februari 2019. Handboken är framtagen av MAIS i nära samarbete med Add Gender och är tänkt som en inspiration och hjälp i arbetet med att utveckla sin verksamhet och att nå fler och nya publikgrupper. Erfarenheterna i boken är samlade från verksamma arrangörer inom flera genrer och boken togs fram som en avslutning av projektet Ny(A)modigheter (som drevs av MAIS 2017-2018 och finansierades av PostkodLotteriet).

Vår förhoppning är att innehållet och tipsen i boken skall kunna fungera lika bra för dig som musikarrangör som för dig som arrangerar inom något annat fält. Många av utmaningarna är ju desamma. Den tryckta versionen av boken finns i en begränsad upplaga och du kan beställa ett exemplar genom att fylla i formuläret nedan. Själva boken är gratis så långt lagret räcker, men du får dock själv stå för frakten. Efter lagd beställning kontaktar vi dig med info om betalning.

Beställningsformuläret når du genom att klicka här>>

Vill du ladda ner boken som pdf gör du det här

Mycket nöje och lycka till med alla era fantastiska arrangemang!

Categories
Nyheter

Ett musikliv för alla på Folk och Kultur

Nätverket Ett musikliv för alla! som samlar 22 nationella musikorganisationer – däribland MAIS – har sedan en längre tid uttryckt behovet av en parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.

Sedan Sveriges nuvarande kulturpolitik grundlades, har förutsättningarna för svenskt musikliv förändrats. Detta kräver politiska uppdateringar. Globaliseringens och digitaliseringens genomslag har visserligen möjliggjort en breddad arbetsmarknad, men samtidigt skapat likriktning som dels begränsar människors möjligheter att ta del av ett brett musikaliskt utbud, både i lurar och ”live”, dels skapar ekonomiska flöden som alltmer blivit koncentrerade till ett fåtal bolag och individer. Hur kan kulturpolitiken säkerställa att en musikalisk mångfald och en fri och obunden konst presenteras för landets invånare?

Under torsdagen följdes vårens samtal upp när alla partiers representanter från kulturutskottet tog avstamp i uppropets fem punkter för ett konstruktivt samtal som leddes av MAIS ordförande Lisa Sand.

MAIS deltog i seminarium om “Agenda för svensk musikpolitik” på Folk och Kultur i Eskilstuna. Ni kan del av samtalet med kulturutskottets politiker här.

 

Categories
Nyheter

Nytt medlemsförbund!

Vid styrelsemötet den 24 november valdes Folk You enhälligt in som ny medlem i MAIS. Vi är mycket glada och stolta över detta! Folk You är en ideell ungdomsorganisation för alla som verkar inom folk- och världsmusik och dans i Sverige, med influenser från alla världens länder. De representerar en röst som vi saknat i MAIS och vi ser fram emot vad detta kan göra för vårt gemensamma arbete. För att läsa mer om dem besök deras hemsida www.folkyou.se.

Categories
Nyheter

Välkomna till CHECK!2018

Nu kan du anmäla dig till CHECK! 2018 som går av stapeln 10-11 november på Karlsgatan 2 i Västerås.

I år kommer Paul Gudgin, som föreläser om festivaler och arrangemang i hela världen,  spela en central roll. Han håller i hela sex föreläsningar och workshops. I övrigt är det CHECK! som vanligt. Precis som 2017 står Region Västmanland värd för konferensen.

Paul Gudgin

Categories
Nyheter

Musikpolitiskt upprop inför valet 2018

EttMusikliv_logga

Partsinlagor från olika delar av musiklivet finns det många av men hur ser egentligen hela bilden ut? Hur ser villkoren ut beroende på vilket musikfält du verkar inom?

Nätverket “Ett musikliv för alla”, som hittills samlar 22 nationella musikorganisationer, däribland alla MAIS medlemsförbund, har länge önskat se en oberoende, parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.

Läs hela uppropet på ettmusiklivföralla.se som listar fem grundläggande anledningar till varför det statliga anslagen till svenskt musikliv behöver en oberoende genomlysning.

Categories
Nyheter

Ny styrelse för MAIS

På årsmötet den 10 april valdes ny styrelse för MAIS. Lisa Sand fick förnyat förtroende och sitter kvar som ordförande ytterligare ett år.

Styrelsen består av ordföranden samt 9 ledamöter och 9 suppleanter. Alla är representanter från de 10 förbund som är medlemmar i MAIS.

Se vem som sitter i styrelsen.

 

MAIS styrelse 2

Foto: SFZ

Categories
Nyheter

Check 2017!

18 – 19 november kommer årets upplaga av CHECK! att gå av stapeln. Denna gång håller vi till på Karlsgatan 2 i Västerås. Program och mer information finns under sidan CHECK! i menyn.

Categories
Nyheter

Lisa Sand – ny ordförande i MAIS

På årsmötet 2016 valdes Lisa Sand till ny ordförande i MAIS. Som tidigare nationell koordinator på Statens Musikverk har Lisa i högsta grad varit delaktig i arbetet med det statliga uppdraget SAMSPEL, som nu är i full gång i MAIS regi. Hon har tidigare arbetat som producent/projektledare på Kultur i Väst och är numera biträdande enhetschef på El Sistema, Stockholm.

Styrelsen består av ordföranden samt 9 ledamöter och 9 suppleanter. Alla är representanter från de 10 förbund som är medlemmar i MAIS.

Se vem som sitter i styrelsen