Categories
Nyheter

Välkomna till CHECK!2018

Nu kan du anmäla dig till CHECK! 2018 som går av stapeln 10-11 november på Karlsgatan 2 i Västerås.

I år kommer Paul Gudgin, som föreläser om festivaler och arrangemang i hela världen,  spela en central roll. Han håller i hela sex föreläsningar och workshops. I övrigt är det CHECK! som vanligt. Precis som 2017 står Region Västmanland värd för konferensen.

Paul Gudgin

Categories
Nyheter

Musikpolitiskt upprop inför valet 2018

EttMusikliv_logga

Partsinlagor från olika delar av musiklivet finns det många av men hur ser egentligen hela bilden ut? Hur ser villkoren ut beroende på vilket musikfält du verkar inom?

Nätverket “Ett musikliv för alla”, som hittills samlar 22 nationella musikorganisationer, däribland alla MAIS medlemsförbund, har länge önskat se en oberoende, parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.

Läs hela uppropet på ettmusiklivföralla.se som listar fem grundläggande anledningar till varför det statliga anslagen till svenskt musikliv behöver en oberoende genomlysning.

Categories
Nyheter

Ny styrelse för MAIS

På årsmötet den 10 april valdes ny styrelse för MAIS. Lisa Sand fick förnyat förtroende och sitter kvar som ordförande ytterligare ett år.

Styrelsen består av ordföranden samt 9 ledamöter och 9 suppleanter. Alla är representanter från de 10 förbund som är medlemmar i MAIS.

Se vem som sitter i styrelsen.

 

MAIS styrelse 2

Foto: SFZ

Categories
Nyheter

Check 2017!

18 – 19 november kommer årets upplaga av CHECK! att gå av stapeln. Denna gång håller vi till på Karlsgatan 2 i Västerås. Program och mer information finns under sidan CHECK! i menyn.

Categories
Nyheter

Lisa Sand – ny ordförande i MAIS

På årsmötet 2016 valdes Lisa Sand till ny ordförande i MAIS. Som tidigare nationell koordinator på Statens Musikverk har Lisa i högsta grad varit delaktig i arbetet med det statliga uppdraget SAMSPEL, som nu är i full gång i MAIS regi. Hon har tidigare arbetat som producent/projektledare på Kultur i Väst och är numera biträdande enhetschef på El Sistema, Stockholm.

Styrelsen består av ordföranden samt 9 ledamöter och 9 suppleanter. Alla är representanter från de 10 förbund som är medlemmar i MAIS.

Se vem som sitter i styrelsen

Categories
Nyheter

Delta i processen mot förverkligandet av nya turnéstrukturer i Sverige!

Då är arbetet med projektet Samspel igång. Först ut är en enkät med frågor till turnésverige som ni gärna får svara på och sprida. Resultatet publiceras om några veckor. Till enkäten. 

Categories
Nyheter

Nytt projekt för musikarrangörer: Ny(A)modigheter!

Nu drar MAIS igång projektet Ny(A)modigheter, ett projekt finansierat av PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Projektet ska ge stöd till arrangörer att genomföra modiga konsertidéer – konserter som sticker ut från det ni vanligtvis bokar.

Nyfiken? Läs mer på www.nyamodigheter.se

Categories
Nyheter

Nu är Samspels koordinatorer utsedda

Nu startar planeringsfasen i Musikarrangörer i Samverkans (MAIS) projektsatsning Samspel, vilket genomförs med stöd från från Statens Musikverk. I dagarna anlitades två koordinatorer, som båda kommer att arbeta halvtid med uppdraget.

Eva Omagbemi är en erfaren projektledare inom kultursektorn, bl a för teaterfestivalerna Bibu.se och Konkret samt filmfestivalen IFEMA. Hon har även lett arbetet med Öresundsprojekt Øresecenen, som hade uppdraget att bygga en plattform för scenkonstaktörer i regionen, med svenska och danska Assitej som huvudmän.

Hon har även varit anställd i Lunds Kommun som producent för scenkonst. Det innebar bl a att arrangera gästspel inom de olika konstarterna, arbeta mot skolan och stödja mindre arrangörer i kommunen. Hon har ett brinnande intresse för kulturpolitik och drivs av ett gräsrotsperspektiv och har stor insikt för institutionernas arbete, efter att ha jobbat med Riksteatern under tiden i Lunds kommun.

Eva har lång erfarenhet av arrangörskap inom musik och har jobbat med Mix Musik i Malmö i två omgångar. Dels under uppbyggnaden av musikhuset Jeriko, mellan 2000 – 2005, och har sedan 2012 en anställning som producent för föreningen, som blev “Årets Arrangör” på Folk- och Världsmusikgalan 2016.

Peter Pontvik är tonsättare, festivalchef, ensembleledare, musikforskare och musikproducent. Med studier vid Kgl. Musikhögskolan i Stockholm och en masterutbildning i komposition vid Staatliche Hochschule für Musik, Karlsruhe, Tyskland i botten har han skrivit kammarmusik samt kör- och orkesterverk.

Peter har introducerat den latinamerikanska barockmusken i Norden. 1995 grundade han Ensemble Villancico, specialiserad på denna repertoar, som som han turnerat världen runt med. Peter är grundare av och chef för Stockholm Early Music Festival sedan 2002 och har varit ordförande i det europeiska nätverket REMA (European Early Music Network) 2011-15 samt i den nordiska organisationen NORDEM (Nordic Early Music) 2006-17. Han är initiativtagare till “European Day of Early Music” som firas i Europa den 21 mars och har fått utmärkelserna “Årets Eldsjäl” av Svenska Musikfestivaler samt “Swedish Early Music Award”. Peter har medverkat i både radio- och TV-produktioner, i Sverige och utomlands. För närvarande arbetar han även med projektet “Nationellt Centrum/Scen för tidig musik”.

Läs hela nyheten här: Senaste nytt om Samspel

Categories
Nyheter

Nytt uppdrag för samverkan i musiklivet

Musikverket har gett MAIS, Musikarrangörer i samverkan, ett uppdrag för att utveckla samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige.

Musikverket har tecknat ett uppdragsavtal med MAIS, Musikarrangörer i samverkan som syftar till att skapa bättre samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige. Uppdraget kallas Samspel och det ersätter det tidigare uppdraget Nationella turnéstrukturer.

Uppdraget innebär att, tillsammans med musiklivets aktörer, utforska hur musiklivet kan samverka bättre kring konsert- och turnéproduktion. Målet är att hitta långsiktiga modeller som främjar turnéer och samproduktioner över regionsgränserna och som förbättrar möjligheterna för att nå ut med levande musik i hela Sverige.

MAIS kommer inom ramen för samspelsavtalet att samarbeta med övrigt musikliv, det vill säga regionala musikorganisationer, konserthus, festivaler, produktionsbolag och andra aktörer som vill utveckla modeller för att utöka antalet möten mellan levande musik och publik. Projektet riktar sig till det fria musiklivet, det vill säga fritt verksamma professionella, svenska eller internationella, musiker, musikskapare, producenter och arrangörer i Sverige.

I början av oktober skrev MAIS på uppdragsavtalet och kan nu sätta igång med uppbyggnadsfasen och påbörja arbetet. Första steget är att rekrytera en styrgrupp med representanter från musiklivets olika delar. Även personal med uppgift att initiera en dialog med de relevanta samarbetsparterna ska rekryteras. Under projektets gång kommer MAIS arbeta med konkret pilotverksamhet i form av turnéutveckling.

Categories
Nyheter

Nu öppnar vi anmälan till Check! 2016

På måndag den 3 oktober öppnar vi anmälan till Check! 2016.

Check! riktar sig till dig som har arrangerat ett tag, börjat att arrangera eller har planer på att ordna konserter. Vi har målet att både stärka redan etablerade arrangörer och att hjälpa nya initiativ över tröskeln in i det offentliga stödsystem som finns för musikarrangörer. Check! har fokus på musik, men arrangörer inom andra områden är också välkomna.